Από τους OEM της αυτοκινητοβιομηχανίας και τους μεγαλύτερους προμηθευτές αναβάθμισης σε μικρότερους παραγωγούς, η Total Materia βοηθά μηχανικούς σε όλο τον κόσμο στην καθημερινή τους εργασία,στο να κατανοήσουν και να συγκρίνουν διάφορα διεθνή υλικά και προδιαγραφές.

Εκτός από τους εκτεταμένους διεθνείς πίνακες διασταύρωσης και τα εκατομμύρια ακριβέστατων μηχανικών και φυσικών εγγραφές για μέταλλα και μη μέταλλα , η Total Materia παρέχει πάνω από 150,000 καμπύλες παραμόρφωσης συμπεριλαμβανομένων υψηλούς ρυθμούς στελέχους παραμόρφωσης για προσομοίωση συντριβής, κυκλικές ιδιότητες για 35,000 υλικά και άλλα. Με την ομαλή ενσωμάτωσή της σε μια ενιαία πλατφόρμα, η Total Materia ενισχύει την ακρίβεια και αποτελεσματικότητα σε όλη την αλυσίδα της διαδικασίας, από το σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή και τη διασφάλιση της ποιότητας και την αγορά.

Η βάση δεδομένων Total Materia είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για μηχανικούς αλλά και τις τεχνικές δραστηριότητές μας στο σύνολό τους.

Ως εκ τούτου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υπηρεσία σας και την απόδοση της βάσης δεδομένων για την αγορά.

Dr Riccardo Testi
Piaggio Ltd, Pontedera, Italy

Tα οφέλη

Νέες ευκαιρίες για βελτιστοποίηση και εξοικονόμηση στο σχεδιασμό και την παγκόσμια προμήθεια υλίκων. Αποφυγή δαπανηρών και επικίνδυνων σφαλμάτων μέσω αυξημένης ακρίβειας. Μοναδική συλλογή δεδομένων για σύνθετους υπολογισμούς FEA και CAE