Od výrobců automobilů a největších dodavatelů Tier po výrobce malých součástek, Total Materia pomáhá inženýrům po celém světě v jejich každodenní práci, aby porozuměli a byli schopni porovnat různorodé mezinárodní materiály a specifikace.

Kromě expanzivních mezinárodních tabulek vzájemných odkazů a milionů přesných mechanických a fyzikálních patentovaných záznamů kovových a nekovových materiálů, Total Materia poskytuje více než 150.000 křivek napětí-deformace včetně vysokých deformačních rychlostí při simulacích nárazu, cyklických vlastností pro 15,000 materiálů a další. S bezproblémovou integrací do jednotné platformy, Total Materia zvyšuje přesnost a účinnost v rámci celého výrobního řetězce, od návrhu až po výrobu pro zajištění kvality a nákupu.

Databáze Total Materia je velmi důležitým nástrojem pro naše inženýry a technické aktivity.

Proto bych Vám rád poděkoval za Vaše služby a vytvoření databáze, která je k dispozici na trhu.

Dr Riccardo Testi
Piaggio Ltd, Pontedera, Itálie

Výhody

Nové příležitosti pro optimalizaci a úspory v oblasti designu a globálních zdrojů; vyhnutí se nákladným a nebezpečným chybám díky zvýšené přesnosti; unikátnímu sběru dat pro pokročilé FEA a CAE výpočty