Thông số kỹ thuật của nhôm

Trong thông số kỹ thuật nhôm, hệ thống định danh gồm bốn chữ số được sử dụng để chỉ định các hợp kim đúc và hợp kim nhôm.

Hai loại hợp kim nhôm này có thể được chia nhỏ thành các họ hợp kim dựa trên thành phần hóa học và trên chỉ định nhiệt độ.

Nhôm nguyên chất được hợp kim với nhiều kim loại khác để sản xuất nhiều loại vật lý và tính chất cơ học. Các thành phần hợp kim được sử dụng làm cơ sở để phân loại hợp kim nhôm thành hai loại: không thể xử lý nhiệt và có thể xử lý nhiệt.

Hầu hết các thông số kỹ thuật nhôm chỉ định hợp kim nhôm theo cách sau:

  • Chữ số đầu tiên - thành phần hợp kim chính,
  • Chữ số thứ hai - các biến thể của hợp kim ban đầu,
  • Chữ số thứ ba và thứ tư - các biến thể hợp kim riêng lẻ (số không có quan trọng nhưng là duy nhất).

Thông số kỹ thuật nhôm được rèn. Nhóm hợp kim nhôm được rèn được thể hiện như sau: 1xxx-thuần Al (99,00% hoặc cao hơn); Hợp kim 2xxx-Al-Cu; Hợp kim 3xxx-Al-Mn; Hợp kim 4xxx-Al-Si; Hợp kim 5xxx-Al-Mg; Hợp kim 6xxx-Al-Mg-Si.

Thông số kỹ thuật nhôm đúc. Hệ thống chỉ định và thông số kỹ thuật cho các hợp kim nhôm đúc tương tự như một số khía cạnh của các hợp kim đúc. Hệ thống chỉ định hợp kim nhôm đúc cũng có bốn chữ số và chữ số đầu tiên chỉ định (các) thành phần hợp kim chính. Tuy nhiên, một dấu thập phân được sử dụng giữa các chữ số thứ ba và thứ tư để làm rõ rằng đây là các chỉ định được sử dụng để xác định các hợp kim dưới dạng đúc (0) hoặc phôi đúc (1,2).

Một chữ cái trước ký hiệu số cho biết sự sửa đổi của hợp kim gốc hoặc giới hạn tạp chất. Các chữ cái nối tiếp này được gán theo thứ tự bảng chữ cái bắt đầu bằng A, nhưng bỏ qua I, O, Q và X, với X được dành riêng cho các hợp kim thử nghiệm. Nhóm hợp kim đúc được hiển thị dưới dạng: 1xx.x-Pure Al (99,00% trở lên), hợp kim Al-Cu 2xx.x; 3xx.x Al-Si + Cu và / hoặc Mg; 4xx.x Al-Si; 5xx.x Al-Mg; 7xx.x - Al-Zn; 8xx.x- Al-Sn; 9xx.x-Al + Các phần tử khác và chuỗi không sử dụng 6xx.x.

Hệ thống định vị hợp kim nhôm tôi luyện. Tôi luyện rất quan trọng đối với thông số kỹ thuật nhôm do ảnh hưởng quan trọng của chúng đối với các đặc tính vật liệu. Hệ thống chỉ định tôi luyện được dựa trên các chuỗi xử lý cơ học hoặc nhiệt, hoặc cả hai, được sử dụng để sản xuất các loại tôi luyện khác nhau. Chỉ định tôi luyện luôn luôn được trình bày ngay sau chỉ định hợp kim với dấu gạch nối giữa ký hiệu và tính khí (ví dụ: 2.014-T6, 3003-H14, 1350-H19 (thêm cứng), v.v.). Ký tự đầu tiên trong ký hiệu tính khí là một chữ cái viết hoa cho biết loại xử lý/chế tạo chung như: F-as chế tạo; O-ủ; H-căng cứng; Xử lý nhiệt W-xử lý và xử lý nhiệt để tạo ra các nhiệt độ ổn định khác với F, O hoặc H. Lưu ý rằng các chỉ định tôi luyện khác nhau giữa các hợp kim không thể xử lý nhiệt và các hợp kim chịu nhiệt và ý nghĩa của chúng được đưa ra dưới đây.

Hợp kim nhôm không thể xử lý nhiệt. Chữ "H" luôn được theo sau bởi 2 hoặc 3 chữ số. Chữ số đầu tiên cho thấy phương pháp đặc biệt được sử dụng để có được tôi luyện như sau: phương pháp H1 có nghĩa là nhiệt luyện già hóa (thấm - hardening), phương pháp H2 có nghĩa là nhiệt luyện làm cứng (ủ - annealing), sau đó một phần ủ và H3 có nghĩa là phương pháp làm cứng, sau đó ổn định. Tôi luyện được biểu thị bằng chữ số thứ hai như sau: 2-1 / 4 cứng; 4-1 / 2 cứng; 6-3 / 4 cứng; 8-đầy đủ cứng và 9-thêm cứng có nghĩa là chữ số bổ sung cho thấy sửa đổi thực nghiệm tiêu chuẩn. Các hợp kim không thể xử lý nhiệt chủ yếu được tìm thấy trong các hợp kim 1xxx, 3xxx, 4xxx và 5xxx tùy thuộc vào các nguyên tố hợp kim chính của chúng.

Hợp kim nhôm có thể xử lý nhiệt (ví dụ: F, O hoặc T): Chữ "T" luôn được theo sau bởi một hoặc nhiều chữ số. Các chữ số này cho biết phương pháp được sử dụng để tạo ra các nhiệt độ ổn định, như sau: T3-Giải pháp xử lý nhiệt và sau đó làm lạnh, xử lý nhiệt T4-Solution và sau đó làm già (age-làm cứng) tự nhiên, T5-Làm già nhân tạo, T6-nhiệt luyện và sau đó làm già nhân tạo vv Các hợp kim có thể xử lý nhiệt được tìm thấy chủ yếu trong chuỗi hợp kim 2xxx, 6xxx và 7xxx.Cơ sở dữ liệu của Total Materia tổng hợp tất cả các thuộc tính của kim loại quy về một đầu mối duy nhất. Dễ dàng và nhanh chóng kết nối vào cơ tính, thành phần hóa học, các bảng tham chiếu chéo, và nhiều tính chất khác nữa nhằm cung cấp cho người dùng những thông tin hữu dụng. Nhấn vào nút phía dưới để dùng thử cơ sở dữ liệu Total Materia của chúng tôi.

Thông số kỹ thuật của nhôm trong Total Materia

Cơ sở dữ liệu của Total Materia bao gồm thông tin của hơn 30,000 thuộc tính kỹ thuật của hợp kim nhôm trên toàn thế giới.Thành phần hóa học, cơ lý tính, tham chiếu chéo và nhiều tính chất khác nữa có thể được xem một cách nhanh chóng.

Tìm một lớp nhôm trong cơ sở dữ liệu rất dễ dàng và chỉ mất vài giây. Ví dụ, hãy xem xét các tính chất của nhôm lớp 6061 theo chuẩn SAE.

Dễ dàng sử dụng tính năng Tìm kiếm nhanh (Quick Search) tại trang chủ, nhập mã định danh (designation) và chọn SAE từ danh sách các tiêu chuẩn.

Aluminum grades: Search for the aluminum grade SAE 6061

Sau khi chọn vật liệu, danh sách các phân nhóm nhỏ (subgroups) xuất hiện. Trong Total Materia, “subgroups” có nghĩa là các thông số tiêu chuẩn dùng để xác định loại các tính chất của các lớp nhôm; trong ví dụ này, thông số SAE AMS 4113 được lựa chọn. Lưu ý rằng các thuộc tính được xác định theo theo các thông số khác nhau có thể sẽ khác nhau.

Aluminum grades: Chemical composition of the aluminum grade SAE 6061

Thành phần, tham chiếu chéo và các thuộc tính của lớp nhôm SAE 6061 sau đó có thể được xem xét bằng cách nhấp vào các liên kết thích hợp, xem ví dụ bên dưới.

Aluminum grades: Chemical composition of the aluminum grade SAE 6061
Aluminum grades: Cross-reference table of the aluminum grade SAE 6061
Aluminum grades: Mechanical properties of the aluminum grade SAE 6061