รายละเอียดอลูมิเนียม

ในรายละเอียดของอลูมิเนียม จะใช้ระบบตัวเลข 4 หลักในการบอกชื่อของอลูมิเนียมผสมอัลลอยด์ และอลูมิเนียมหล่อผสมอัลลอยด์

อลูมิเนียมอัลลอยด์ทั้งสองชนิดนี้สามารถแบ่งย่อยได้อีกในหมวดเดียวกันโดยใช้ส่วนประกอบทางเคมี และกรรมวิธีการปรับปรุงสมบัติทางกล

อลูมิเนียมบริสุทธิ์คือ การผลิตอัลลอยด์ที่เกิดจากโลหะหลากหลายชนิด เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางกายภาพ และ คุณสมบัติทางกล ที่หลากหลาย องค์ประกอบของอัลลอยด์ถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกอลูมิเนียมอัลลอยด์ออกเป็นสองประเภทคือ อลูมิเนียมที่ไม่สามารถทำการอบร้อนหลังการเชื่อมได้(non-heat-treatable) และอลูมิเนียมที่สามารถทำการอบร้อนหลังการเชื่อมได้ (heat-treatable)

ความหมายของหมายเลขที่ใช้ในการระบุชื่ออัลลอยด์

  • ตัวเลขตัวที่หนึ่ง - แสดงส่วนประกอบหลัก
  • ตัวเลขตัวที่สอง - แสดงอัลลอยด์เริ่มต้นที่เปลี่ยนแปลงไป
  • ตัวที่สาม และสี่ - รูปแบบของอัลลอยด์แต่ละแบบ (เป็นตัวเลขเฉพาะ ไม่มีนัยสำคัญใดๆ)

รายละเอียดอลูมิเนียมผสม กลุ่มของอลูมิเนียมผสมจะแสดงเป็น 1xxx-อลูมิเนียม ที่มีความบริสุทธิ์ ไม่น้อยกว่า 99.00%; 2xxx-อลูมิเนียม-ทองแดง; 3xxx-อลูมิเนียม-แมงกานีส; 4xxx-อลูมิเนียม-ซิลิกอน; 5xxx-อลูมิเนียม-แมกนีเซียม; 6xxx-อลูมิเนียม-แมกนีเซียม-ซิลิกอน

รายละเอียดอลูมิเนียมหล่อผสม ระบบการระบุชื่อของอลูมิเนียมหล่อผสมอัลลอยด์ จะเหมือนกับของอลูมิเนียมผสมอัลลอยด์ โดยระบบการระบุชื่อของหล่อผสมอัลลอยด์จะใช้ตัวเลข 4 หลักเหมือนกัน แต่จะมีจุดทศนิยมอยู่ระหว่างตัวเลขหลักที่ 3 กับหลักที่ 4 และเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนี่คือการระบุชื่อของอลูมิเนียมหล่อผสมอัลลอยด์

ตัวอักษรก่อนถึงการระบุตัวเลข จะแสดงถึงการดัดแปลงของอัลลอยด์ หรือบอกปริมาณสิ่งเจือปน ตัวอักษรนี้จะกำหนดให้เริ่มจากตัว A แต่เว้น I,O,Q และ X เพราะ X มีไว้ใช้กับธาตุผสมที่ทำการทดลองอยู่ กลุ่มของอลูมิเนียมหล่อผสมอัลลอยด์จะแสดงเป็น 1xx.x-อลูมิเนียม ที่มีความบริสุทธิ์ ไม่น้อยกว่า 99.00%, 2xx.x อลูมิเนียม-ทองแดง alloys; 3xx.x อลูมิเนียม-ซิลิกอน + ทองแดง และ/หรือ แมกนีเซียม; 4xx.x อลูมิเนียม-ซิลิกอน; 5xx.x อลูมิเนียม-แมกนีเซียม; 7xx.x –อลูมิเนียม-สังกะสี; 8xx.x-อลูมิเนียม-ดีบุก; 9xx.x-อลูมิเนียม+ธาตุอื่นๆ และ 6xx.x ยังไม่มีใช้

ระบบการระบุกรรมวิธีการปรับปรุงสมบัติทางกลของอลูมิเนียมอัลลอยด์ กรรมวิธี Temper เป็นสิ่งสำคัญในการระบุรายละเอียดอลูมิเนียม เพราะมีผลกระทบต่อคุณสมบัติของวัสดุ ระบบการระบุกรรมวิธี Temper จะใช้พื้นฐานของลำดับกระบวนการทางกล หรือกระบวนการทางความร้อน หรือทั้งสองอย่าง เพื่อใช้ในการผลิตกรรมวิธี Temper ต่างๆ ชื่อของกรรมวิธี Temper จะเป็นไปตามชื่อของอัลลอยด์โดยมีเครื่องหมายขีดอยู่ระหว่างชื่อ และกรรมวิธี Temper (เช่น 2014-T6, 3003-H14, 1350-H19 และอื่นๆ) ตัวอักษรตัวแรกในชื่อของกรรมวิธี Temper เป็นตัวอักษรหลักที่แสดงระดับของการอบร้อน เช่น F-งานจากสภาพหล่อ (as fabricated); O-อบอ่อน (annealed); H-สภาพของงานแข็งตัวเนื่องจากความเครียด (strain hardened); W-การอบเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นสารละลายของแข็งเฟสเดียว (solution heat treated) และ T-การอบด้วยความร้อน (thermally treated) โดยกำหนดกรรมวิธี Temper ที่แน่นอนดีกว่าวิธี F หรือ O หรือ H และกรรมวิธี Temper มีความแตกต่างระหว่าง non heat-treatable alloys และ Heat Treatable Alloys ดังนี้

Non Heat-Treatable อลูมิเนียมอัลลอยด์ ตัวอักษร "H" จะตามด้วยตัวเลข 2 ถึง 3 หลักเสมอ โดยหลักแรกจะบอกวิธีการเฉพาะที่ใช้ในกรรมวิธี Temper ดังนี้ H1 หมายถึงใช้กระบวนการเพิ่มความแข็งด้วยความเครียด (strain hardened) เท่านั้น, H2 หมายถึงใช้กระบวนการเพิ่มความแข็งด้วยความเครียด (strain hardened) และการอบอ่อน (annealed) บางส่วน, H3 หมายถึงใช้กระบวนการเพิ่มความแข็งด้วยความเครียด (strain hardened) และทำให้มีความเสถียร กรรมวิธี Temper ของหลักที่สองจะแสดงดังนี้ 2-1/4 แข็ง; 4-1/2 แข็ง; 6-3/4 แข็ง; 8-แข็งมาก (Full) และ 9-แข็งพิเศษ (Extra) ซึ่งนั้นหมายความว่าการเพิ่มจำนวนหลักตัวเลขจะบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามมาตรฐาน non heat-treatable อัลลอยด์สามารถพบได้ในรูปแบบของหมายเลขชุดอัลลอยด์ 1xxx, 3xxx, 4xxx และ 5xxx ซึ่งจะขึ้นอยู่กับธาตุหลักที่เป็นส่วนผสม

Heat-Treatable อลูมิเนียมอัลลอยด์ (เช่น F, O หรือ T) ตัวอักษร "T" จะตามด้วยตัวเลขหนึ่ง หรือสองหลักขึ้นไป โดยตัวเลขเหล่านี้จะบอกกรรมวิธี Temper ที่ใช้ในการผลิตที่เสถียร ดังนี้ T3 คือการอบเอกภพ (Solution heat treated) และการขึ้นรูปเย็น (cold worked), T4 คือการอบเอกภพ (Solution heat treated) และการบ่มแข็ง (naturally aged), T5 คือการบ่มแข็งเทียม (Artificially aged), T6 คือการอบเอกภพ (Solution heat treated) และการบ่มแข็งเทียม (Artificially aged) heat-treatable อัลลอยด์ ส่วนใหญ่จะพบได้ในรูปแบบหมายเลขชุดอัลลอยด์ที่ 2xxx, 6xxx และ 7xxxฐานข้อมูลของ Total Materia และรวดเร็วในการเข้าถึงคุณ สมบัติทางกล, ส่วนประกอบทางเคมี, ตารางตัวอ้างอิงโยง และอื่นๆ ที่ได้เตรียมไว้ให้กับผู้ใช้งานด้วยข้อมูลจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อทดลองใช้งานฐานข้อมูลของ Total Materia

รายละเอียดอลูมิเนียมใน Total Materia

The Total Materia database includes property specifications more than 30,000 aluminum alloys from all over the world.รวมถึงส่วนประกอบทางเคมี, คุณสมบัติทางกล, คุณสมบัติทางกายภาพ, ตัวอ้างอิงโยง และอื่นๆ ที่พร้อมให้บริการ

ค้นหาเกรดอลูมิเนียมในฐานข้อมูลนั้นเป็นเรื่องง่าย และใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที ตัวอย่างเช่น ต้อการดูคุณสมบัติของเกรดอลูมิเนียม 6061 มาตรฐานของ SAE

ใข้ตัวค้นหาด่วนในหน้าสมาชิก โดยใส่ชื่อ และเลือก SAE ในรายการมาตรฐาน

รายละเอียดอลูมิเนียม: ค้นหาเกรดอลูมิเนียม  SAE 6061

หลังจากคลิกเลือกวัสดุจากรายการผลลัพธ์ รายการกลุ่มย่อยจะปรากฏขึ้นมา ใน Total Materia กลุ่มย่อย จะอ้างอิงรายละเอียดที่กำหนดคุณสมบัติของเกรดอลูมิเนียม ในกรณีนี้เราเลือก SAE AMS 4113 และโปรดสังเกตว่าข้อกำหนดคุณสมบัติจะเป็นไปตามข้อมูลจำเพาะที่อาจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

รายละเอียดอลูมิเนียม: รายละเอียดที่กำหนดคุณสมบัติของเกรดอลูมิเนียม SAE 6061

ส่วนประกอบ, ตัวอ้างอิงโยง และคุณสมบัติของเกรดอลูมิเนียม SAE 6061 สามารถดูได้โดยคลิกลิ้งค์ที่ต้องการ ดูตัวอย่างด้านล่าง

รายละเอียดอลูมิเนียม: ส่วนประกอบทางเคมีของเกรดอลูมิเนียม SAE 6061
รายละเอียดอลูมิเนียม: ตารางตัวอ้างอิงโยงของเกรดอลูมิเนียม SAE 6061
รายละเอียดอลูมิเนียม: คุณสมบัติทางกลของเกรดอลูมิเนียม SAE 6061