Aluminiumspesifikasjoner

I aluminiumsspesifikasjoner blir en firesifret indeks brukt for betegnelsen av støpte og smidde aluminiumslegeringer.

Disse to klassene kan videre deles inn i familier basert på deres kjemiske komposisjon og varmebetegnelse.

Rent aluminium er legert med mange andre metaller for å produsere et bredt spekter med fysiske og mekaniskeegenskaper. Legeringselementene blir brukt som base for å klassifisere aluminiumlegeringer i to kategorier: en som ikke er mulig å varmebehandle, og en hvor det er mulig.

Flesteparten av aluminiumspesifikasjonene betegner legeringer på følgende måte:

  • Første siffer – hovedbestanddeler i legering
  • Andre siffer – variasjoner i initiell legering
  • Tredje og fjerde siffer – individuell variasjon i legering (tallet har ikke noe signifikans, men er unikt)

Spesifikasjoner for svidd aluminium. Den smidde legeringsgruppen er som følger: 1xxx-ren Al (99.00% eller mer); 2xxx-Al-Cu legeringer; 3xxx-Al-Mn legeringer; 4xxx-Al-Si legeringer; 5xxx-Al-Mg legeringer; 6xxx-Al-Mg-Si legeringer.

Spesifikasjoner for støpt aluminium. Betegnelsessystemet og spesifikasjonene for støpt aluminium ligner litt på smidd stål sin. Støpt stål sitt betegnelsessystem har fire siffer. Det første spesifiserer hovedbestanddelene i legeringen, men et desimalpunkt er brukt mellom tredje og fjerde siffer for å identifisere om legeringen er støpt (0) eller en smelteblokk (1,2).

En bokstav foran den numeriske betegnelsen indikerer en modifikasjon av den originale legeringen, eller en urenhetsgrense. Disse bokstavene blir gitt i alfabetisk rekkefølge og starter med A, hopper over I, O, Q og X, hvor X er reservert for eksperimentelle legeringer. Støpelegeringene vises som: 1xx.x-ren Al (99.00% eller mer), 2xx.x Al-Cu legering; 3xx.x Al-Si + Cu og/eller Mg; 4xx.x Al-Si; 5xx.x Al-Mg; 7xx.x – Al-Zn; 8xx.x- Al-Sn; 9xx.x-Al+Andre elementer og 6xx.x ubrukt serie.

System for herding av aluminiumslegering. Herding er veldig viktig for aluminiumspesifikasjoner på grunn av deres påvirkning på materialegenskaper. Systemet er basert på sekvensen av mekaniske- eller termiske behandlinger (eller begge), brukt for å oppnå ulike herdinger. Herdingsbetegnelsen kommer alltid før legeringsbetegnelsen med en bindestrek mellom betegnelsen og herdingen (f.eks. 2014-T6, 3003-H14, 1350-H19 (ekstra hard) etc.) Første bokstaven i herdingsbetegnelsen er en stor bokstav som indikerer klassen av en behandling som: F- for fabrikert; O-glødet; H-tøyningsherdet; W-løsningsvarmebehandlet, T-varmebehandlet for å produsere andre stabile herdinger enn F,O eller H. Vær oppmerksom på at herdingsbetegnelser avviker fra hverandre når det kommer til legeringer som kan og ikke kan varmebehandles.

Aluminiumslegeringer som ikke kan varmebehandles. Bokstaven «H» er alltid etterfulgt av enten 2 eller 3 siffer. Det første sifferet indikerer metoden som ble brukt for å oppnå følgende herding: H1- betyr kun tøyningsherdet. H2- betyr tøyningsherdet, for så å bli delvis glødet, H3- betyr tøyningsherdet og så stabilisert. Herdingen er indikert av andre siffer som følger: 2-1/4 hard; 4-1/2 hard; 6-3/4 hard; 8-fullhard; 9-ekstra hard som betyr at at tillagte siffer indikerer modifisering av standardpraksis. Legeringer som ikke kan varmebehandles finnes hovedsaklig i 1xxx, 3xxx, 4xxx og 5xxx legeringsseriene, avhenger av hva deres hovedlegeringselement er.

Aluminium som kan varmebehandles (f.eks F,O eller T): Bokstaven T etterfølges alltid av ett eler flere siffer. Disse sifrene indikerer metoden som ble brukt for å produsere de stabil herdingene som følger: T3 – løsningsvarmebehandlet og deretter kalddeformert. T4- løsningsvarmebehandlet og så naturlig aldret, T5-kun kunstig eldet, T6 – løsningsvarmebehandlet og så kunstig aldret etc. Disse legeringene finnes hovedsaklig i 2xxx. 6Xxxx og 7xxx legeringsseriene.Total Materia databasen bringer sammen globale metallegenskaper i en integrert og søkbar database. Enkel og rask tilgang til mekaniske egenskaper, kjemisk komposisjon, kryssreferansetabeller, og mer gir brukeren en enestående mengde informasjon. Trykk på knappen under for å prøv Total Materia databasen.

Aluminiumspesifikasjoner i Total Materia

Total Materia databasen inneholder egenskapsspesifikasjoner for mer enn 30,000 aluminiumlegeringer fra hele verden. Kjemisk komposisjon, mekaniske og fysiske egenskaper, kryssreferanser og mer kan enkelt leses

Å finne en aluminiumstype i databasen er veldig enkelt og tar bare sekunder. La oss se på egenskapene til aluminiumstypen 6061 ifølge SAE.

Bruk Raskt søk på abonnenthjemmesiden, og skriv deretter betegnelsen og velg SAE fra standardlisten

Aluminiumsspeifikasjoner: Søk etter aluminiumstype SAE 6061

Etter å ha trykket på ett materiale fra resultatlisten, dukker en liste undergrupper opp. I Total Materia, er en undergruppe spesifikasjonene som definerer egenskapene til aluminiumstypen; i dette tilfelle velges standardspesifikasjonen SAE AMS 4113. Vær oppmerksom på at spesifikasjonene kan variere betydelig.

Aluminiumsspesifikasjoner: Liste med spesifikasjoner som definerer egenskaper til aluminiumstypen SAE 6061

Komposisjon, kryssreferansetabeller og egenskaper for aluminiumstype SAE 6061 can undersøkes nærmere ved å trykke på de tillhørende linkene. Se eksempler under.

Aluminiumspesifikasjoner: Kjemisk komposisjon til aluminiumstype SAE 6061
Aluminiumspesifikasjoner: Kryssreferansetabeller til aluminiumstype SAE 6061
Aluminiumspesifikasjoner: Mekaniske egenskaper til aluminiumstype SAE 6061