Alumiinispesifikaatiot

Alumiinispesifikaatioissa käytetään nelinumerojärjestelmää valetuille ja muokatuille alumiiniseoksille.

Nämä kaksi alumiiniseosluokkaa voidaan edelleen jakaa seosperheisiin kemiallisen koostumuksen ja tilamerkintöjen mukaan.

Puhdasta alumiinia seostetaan monilla muilla metalleilla monenlaisten fysikaalisten ja mekaanisten ominaisuuksien saavuttamiseksi.

Useimmat alumiinispesifikaatiot nimeävät alumiiniseokset seuraavalla tavalla:

  • 1. numero - pääseosaine(et),
  • 2. numero - alkuperäisseoksen muunnelmat
  • 3. ja 4. numero - yksilölliset seosmuunnelmat (numerolla itsellään ei ole merkitystä, mutta se on uniikki).

Muokattujen alumiinien spesifikaatiot. Muokattu seosryhmä ilmaistaan: 1xxx-puhdas Al (99.00% tai yli); 2xxx-Al-Cu-seokset; 3xxx-Al-Mn-seokset; 4xxx-Al-Si-seokset; 5xxx-Al-Mg-seokset; 6xxx-Al-Mg-Si-seokset.

Valettujen alumiinien spesifikaatiot. Valettujen alumiiniseosten nimitysjärjestelmä on osittain samanlainen kuin muokattujen alumiinien vastaava. Valettujen seosten nimitysjärjestelmässä käytössä on niin ikään neljä numeroa, ja ensimmäinen niistä määrittää pääseosaineen tai -aineet. Kolmannen ja neljännen numeron välissä käytetään kuitenkin desimaalipilkkua sen selventämiseksi, että näitä nimityksiä käytetään seoksille, jotka ovat valoksia (0) tai valimoharkkoja (1,2).

Numeronimityksen edessä oleva kirjain ilmaisee alkuperäisen seoksen muuttamisen tai epäpuhtausrajan. Kirjain annetaan aakkosjärjestyksessä alkaen A:sta, mutta jättäen pois I, O, Q ja X, joista X on varattu kokeellisille seoksille. Valettujen alumiinien ryhmä ilmaistaan: 1xx.x-puhdas Al (99.00% tai yli), 2xx.x Al-Cu-seokset; 3xx.x Al-Si + Cu ja/tai Mg; 4xx.x Al-Si; 5xx.x Al-Mg; 7xx.x – Al-Zn; 8xx.x- Al-Sn; 9xx.x-Al+muut aineet ja 6xx.x käyttämätön sarja

Alumiiniseosten tilamerkintäjärjestelmä.. Tilat ovat erittäin tärkeitä alumiinispesifikaatioille, koska ne vaikuttavat kriittisesti materiaalien ominaisuuksiin. Tilamerkintäjärjestelmä perustuu sarjaan mekaanisia käsittelyjä ja lämpökäsittelyjä tai molempia, joita käytetään erilaisten tilojen aikaansaamiseen. Tilamerkintä ilmoitetaan aina heti seosnimikkeen jälkeen siten, että nimikkeen ja tilan välillä on väliviiva (esim. 2014-T6, 3003-H14, 1350-H19 (erityisen kova)). Ensimmäinen merkki tilamerkinnässä on iso kirjain, joka ilmaisee käsittelyn yleisen luokan, esimerkiksi: F - valmistustila; O - hehkutettu; H - muokkauslujitettu; W - liuotushehkutettu ja T- lämpökäsitelty muuhun stabiiliin tilaan kuin F, O tai H. Huomaa, että tilamerkinnät vaihtelevat ei-lämpökäsiteltävien ja lämpökäsiteltävien seosten välillä, ja niiden merkitykset on annettu alla.

Ei-lämpökäsiteltävät alumiiniseokset. Kirjainta "H" seuraa aina 2 tai 3 numeroa. Ensimmäinen numero indikoi metodia, jolla tila on saavutettu. H1 - tarkoittaa pelkkää muokkauslujitusta, H2 - tarkoittaa muokkauslujitusta ja sitten osittaishehkutusta ja H3 - tarkoittaa muokkauslujitettua ja sitten stabiloitua. Tila ilmaistaan seuraavalla numerolla seuraavasti: 2-1/4 kova; 4-1/2 kova; 6-3/4 kova; 8 - täysin kova ja 9 - erityisen kova. Lisätyt numerot kertovat standardimenettelyihin tehtävistä muutoksista. Ei-lämpökäsiteltävät seokset kuuluvat pääasiassa 1xxx-, 3xxx-, 4xxx- ja 5xxx-seossarjoihin riippuen niiden pääasiallisista seosaineista.

Lämpökäsiteltävät alumiiniseokset (esimerkiksi F, O tai T): Kirjain T:tä seuraa aina yksi tai useampi numero. Nämä numerot ilmaisevat seuraavalla tavalla, mitä menetelmää on käytetty stabiilien tilojen tuottamiseen: T3 - liuotushehkutettu ja sitten kylmätyöstetty, T4 - liuotushehkutettu ja sitten luonnollisesti vanhennettu: T5 - keinovanhennettu; T6 - liuotushehkutettu ja sitten keinovanhennettu jne. Lämpökäsiteltävät seokset kuuluvat pääasiassa seossarjoihin 2xxx, 6xxx ja 7xxx.Total Materia-tietokanta yhdistää globaalien metallien ominaisuudet yhdeksi haettavaksi tietokannaksi. Nopea ja helppo pääsy mekaanisiin ominaisuuksiin, kemiallisiin koostumuksiin, ristiviittaustaulukoihin ynnä muihin tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden päästä hyödyntämään ennennäkemätöntä tietomäärää. Klikkaa alla olevia painiketta kokeillakseksi Total Materia -tietokantaa.

Alumiinispesifikaatiot Total Materiassa

Total Materia-tietokanta sisältää yli 30 000 alumiinispesifikaatiota kaikkialta maailmasta. Kemiallisia koostumuksia, mekaanisia ja fysikaalisia ominaisuuksia, ristiviittauksia ynnä muuta voi tarkastella vaivattomasti.

Alumiinilaadun löytäminen tietokannasta on erittäin helppoa ja kestää vain sekunteja. Katsotaan esimerkiksi alumiinilaadun 6061 (SAE) ominaisuuksia.

Käytä Quick Search-toimintoa tilaajien kotisivulta, syötä nimitys ja valitse SAE standardilistasta.

Alumiinispesifikaatiot: Alumiinilaadun SAE 6061 etsiminen

Kun klikkaat materiaalia tuloslistasta, lista alaryhmiä aukeaa.Total Materiassa, termi "alaryhmä" viittaa standardispesifikaatioihin jotka määrittävät alumiinilaadun ominaisuudet; tässä tapauksessa valitaan standardispesifikaatio SAE AMS 4113. Huomaa, että eri spesifikaatioiden määrittämät ominaisuudet voivat erota toisistaan huomattavasti.

Alumiinispesifikaatiot: Alumiinilaadun SAE 6061 kemiallinen koostumus

Alumiinilaadun SAE 6061 koostumusta, ristiviittauksia ja ominaisuuksia voi tarkastella klikkaamalla vastaavia linkkejä. Katso esimerkkejä alta.

Alumiinispesifikaatiot: Alumiinilaadun SAE 6061 kemiallinen koostumus
Alumiinispesifikaatiot: Alumiinilaadun SAE 6061 ristiviittaustaulukko
Alumiinispesifikaatiot: Alumiinilaadun SAE 6061 mekaaniset ominaisu