Ở khía cạnh phát triển của thiết kế kỹ thuật và khoa học vật liệu ứng dụng, ngành công nghiệp hàng không vũ trụ luôn nỗ lực cải tiến các công nghệ hiện có để duy trì các lợi thế quan trọng từ cả khía cạnh cạnh tranh và hiệu suất.

Total Materia giúp hỗ trợ ngành công nghiệp bằng cách cung cấp tài nguyên vật liệu toàn diện nhất có sẵn cũng như so sánh tài liệu chuyên sâu dựa trên bảng tham khảo chéo mở rộng, do đó cho phép giảm số lần thử nghiệm và sai sót trong thiết kế vật liệu hiệu suất cao và giúp thực hiện các mục tiêu chính của việc chuyển đổi vật liệu tăng tốc từ khái niệm sang hiện thực.

Kể từ khi mua Total Materia, nó đã chứng minh bản thân nó rất hữu ích trong hầu hết các công việc của chúng tôi cho đến nay và đã được chứng minh toàn diện hơn nhiều so với sản phẩm trước đây chúng tôi sử dụng. Điều này chắc chắn là một trong những giao dịch mua hàng tốt nhất của chúng tôi gần đây.

Chuyển sang Total Materia chắc chắn là một trong những quyết định tốt nhất mà Nhóm Forensics tại QinetiQ đã thực hiện gần đây liên quan đến các công cụ tìm kiếm tài liệu.

Bill Taylor
QinetiQ, London, UK

Những lợi ích

Tiết kiệm thời gian trong việc tìm nguồn cung ứng dữ liệu về tính chất vật liệu; so sánh ngay lập tức các vật liệu kim loại và phi kim loại đa dạng; thuộc tính ứng suất kéo và ứng suất nén quan trọng và tham chiếu chéo cho các cơ hội mới trong lựa chọn vật liệu