จากการจำกัดกรอบของการออกแบบ และการใช้งานวัสดุ อุตสาหกรรมการบินและอวกาศมีความมุ่งมันอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้คงไว้ซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขัน และประสิทธิภาพ

Total Materia ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมโดยการจัดหาแหล่งข้อมูลคุณสมบัติวัสดุที่ครอบคลุม และยังสามารถทำการเปรียบเทียบผ่านตารางตัวอ้างอิงโยง จึงทำให้ช่วยลดการลองผิดลองถูกในการออกแบบวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูง และช่วยให้ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของสำคัญในการเร่งการเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดสู่การบริการ

หลังจากที่ผมได้จ่ายเงิน และเริ่มใช้งาน ผลิตภัณฑ์นี้ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามันสามารถใช้งานได้หลากหลายมาก และยังทำได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ตัวเก่าที่ผมเคยใช้ นี่คือหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่เราได้ตัดสินใจซื้อมา

การพิจารณาเปลี่ยนมาใช้ Total Materia คือหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดของทีม Forensics ที่ QinetiQ เพราะทำให้ได้เครื่องมือค้นหาที่มีคุณภาพ

Bill Taylor
QinetiQ, London, UK

สิทธิประโยชน์

ลดระยะเวลาในการค้นหาแหล่งข้อมูลคุณสมบัติของวัสดุ; การเปรียบเทียบข้อมูลวัสดุโลหะ และอโลหะได้อย่างเร็ว; ค่าความเค้น - ความเครียดวิกฤต และคุณสมบัติวงจร (cyclic property) และตัวอ้างอิงเชื่อมโยง เพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ในการเลือกใช้วัสดุ

ดูตัวอย่างรายชื่อลูกค้าของ Total Materia จากทั่วโลก