Ilmailuteollisuus on insinöörisuunnittelun ja materiaalien soveltamisen huippua. Se pyrkii jatkuvasti parantamaan olemassa olevia teknologioita säilyttääkseen kriittiset edut sekä kilpailun että suorituskyvyn näkökulmasta.

Total Materia tukee toimialaa tarjoamalla kaikkein kattavimman materiaalien ominaisuustietokannan sekä perusteellisen materiaalien vertailumahdollisuuden laajojen ristiviittaustaulukoiden kautta. Siten se minimoi yritys-erehdys-toiminnan korkean suorituskyvyn materiaalien suunnittelussa ja auttaa nopeuttamaan materiaalivalintojen täytäntöönpanoa.

Siitä lähtien, kun hankimme Total Materian, järjestelmä on osoittanut olevansa erittäin hyödyllinen melkein kaikissa töissämme tähän asti, ja osoittautunut paljon kattavammaksi kuin tuote, jota käytimme ennen. Tämä on ehdottomasti ollut yksi parhaista hankinnoistamme viime aikoina.

Siirtyminen Total Materiaan on ehdottomasti ollut yksi parhaista päätöksistä, joita tekninen tiimimme täällä QinetiQ:llä on lähiaikoina tehnyt materiaalihakukoneisiin liittyen.

Bill Taylor
QinetiQ, London, UK

Hyödyt

Suuria aikasäästöjä materiaalien ominaisuusdatan hankinnassa; välitön metallisten ja epämetallisten materiaalien vertailu; kriittisten jännitys-venymien, syklisten ominaisuuksien sekä ristiviittauksien kautta uusia mahdollisuuksia materiaalivalinnoissa