در صنعت هوا فضا، در بخش های مهندسی طراحی و کاربرد مواد، کلید فولاد و مواد Total Materia می تواند در بهبود و نگهداری و توسعه تجهیزات مربوطه کمک شایانی نماید.

کلید فولاد و فلزات Total Materia با داشتن گسترده ترین بانک اطلاعاتی خواص مواد موجود در حهان، با داشتن قابلیت مقایسه همزمان و نرم افزار یافتن مواد معادل، میزان سعی و خطا را طراحی متریال با کارایی بالایی کاهش داده و باعث سرعت بخشیدن روند انتقال مواد از طراحی به سرویس می شود.

از زمانی که Total Materia را خریداری کرده ایم، در بسیاری از امور کاری پیشرفت کرده ایم، همچنین در ارتقای محصول بسیار موفق بوده ایم. در واقع یکی از بهترین خرید های ما در این چند سال اخیر بوده است..

استفاده از Total Materia یکی از بهترین تصمیماتی بوده که تیم فنی شرکت کینتیک در خصوص سرچ متریال صورت داده است.

Bill Taylor
QinetiQ, London, UK

مزایا

بانک اطلاعاتی فوق العاده گسترده، مقایسه همزمان فلزات و غیر فلزات، دیاگرام های بسیار مهم تنش-کرنش و خستگی و همچنین آلیاژهای معادل برای ایجاد فرصت های جدید در انتخاب مواد

لیستی از برخی مشتریان چهانی Total Materia را در زیر ببینید