Στην αιχμή του τεχνικού σχεδιασμού και της εφαρμογής των υλικών, η αεροδιαστημική βιομηχανία με συνέπεια, προσπαθεί να βελτιώσει τις υφιστάμενες τεχνολογίες, για τη διατήρηση κρίσιμων πλεονεκτημάτων από μια ανταγωνιστική όσο και αποδοτική σκοπιά.

Η Total Materia συμβάλλει στη στήριξη του κλάδου, παρέχοντας την πιο ολοκληρωμένη πηγή υλικών ιδιοτήτων διαθέσιμη σήμερα, καθώς και την σε βάθος σύγκριση σε υλική βάση με εκτεταμένους πίνακες παραπομπής, επιτρέποντας επομένως ελαχιστοποίηση της δοκιμής και του λάθους στο σχεδιασμό υψηλής απόδοσης υλικών,βοηθώντας έτσι στη πραγματοποίηση των βασικών στόχων και επιταχύνοντας την υλική μετάβαση από τη σύλληψη στη κατασκευή.

Από τη μέρα αγοράς της Total Materia μέχρι σήμερα, η βάση δεδομένων έχει ήδη αποδειχθεί μέχρι στιγμής πολύ χρήσιμη σε σχεδόν όλες τους τομείς εργασίας μας και έχει επίσης αποδειχθεί πολύ πιο ολοκληρωμένη από το προηγούμενο προϊόν που χρησιμοποιήσαμε. Αυτό σίγουρα είναι μία από τις καλύτερες αγορές μας πρόσφατα.

Η μετάβαση στη Total Materia σίγουρα υπήρξε μία από τις καλύτερες αποφάσεις πρόσφατα της ομάδας έρευνας εδώ στο QinetiQ στο θέμα μηχανές αναζήτησης υλικών.

Bill Taylor
QinetiQ, London, UK

Tα οφέλη

Μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου για τη προμήθεια δεδομένων υλικών ιδιοτήτων. Άμεση σύγκριση των διαφοροποιημένων μεταλλικών & μη μεταλλικών υλικών· κρίσιμα δεδομένα-παραμόρφωσης & κυκλικών ιδιοτήτων και διασταυρώσεις για νέες ευκαιρίες στην επιλογή του υλικού