Ngày nay, sự năng động của nghiên cứu và giáo dục đặt ra các yêu cầu và thách thức mới cho các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục và sinh viên. Với số lượng thông tin kỹ thuật toàn cầu gia tăng gấp đôi sau mỗi 18 tháng, tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu toàn diện, đa chiều có thể tìm kiếm và dễ truy cập trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Một bộ sưu tập độc đáo các đặc tính cơ học và vật lý của các vật liệu từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm dữ liệu thử nghiệm tham chiếu bao gồm các đường cong ứng suất, dữ liệu mỏi của vật liệu, và nhiều thứ khác nữa, tạo điều kiện cho nghiên cứu và giáo dục trong các lĩnh vực khoa học vật chất, mô phỏng FEA và CAE , quang phổ và kỹ thuật tổng quát. Hơn nữa, một bộ sưu tập lớn gồm hơn 1000 bài báo trực tuyến, với hàng trăm trích dẫn trong Wikipedia, cung cấp một cái nhìn nhanh chóng và dễ dàng vào các lĩnh vực và chủ đề mới về vật liệu và tính chất của chúng.

Chúng tôi ở SENAI. và vô cùng hài lòng với dịch vụ được cung cấp bởi nhóm Total Materia.

José Mário
SENAI (National Service for Industrial Training), Joinville, Brazil

Các lợi ích

Nền tảng và công nghệ cho nghiên cứu và giáo dục trong thế kỷ 21; với nội được dịch thuật sang 26 thứ tiếng, giúp đỡ các nghiên cứu và hợp tác quốc tế; hỗ trợ cài đặt và bảo trì tận tay và hoàn toàn miễn phí