ทุกวันนี้สถาบันวิจัย และสถานศึกษาได้สร้างความต้องการ และความท้าทายใหม่ให้กับนักวิจัย, นักศึกษา และนักเรียน ด้วยปริมาณข้อมูลทางเทคนิคที่เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าในทุกๆ 18 เดือน ความสำคัญของความครอบคลุม, การค้นหาในหลายมิติ และการเข้าถึงได้ง่ายของฐานข้อมูลจึงเป็นไปได้ยาก

ชุดข้อมูลเฉพาะของคุณสมบัติทางกล และทางกายภาพ จากวัสดุทั่วโลก รวมถึงข้อมูลผลอ้างอิงการทดลองที่ครอบคลุมกราฟความเค้น-ความเครียด, ข้อมูลความล้า, และอื่นๆ การอำนวยความสะดวกในการวิจัย และการศึกษาในส่วนของทางวิทยาศาสตร์, การจำลองด้วย FEA และ CAE, วิศวกรรมผันกลับ(reverse engineering), spectrometry และวิศวกรรมทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้นด้วยชุดข้อมูลบทความที่มากกว่า 1000 บทความออนไลน์ และกว่าร้อยแหล่งอ้างอิงบนวิกิพีเดีย จัดหาวิธีการเข้าถึงเนื้อหา และหัวข้อที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ

เราอยู่ใน SENAI และมีความสุขมากกับการบริการของ Total Materia

José Mário
SENAI (National Service for Industrial Training), Joinville, Brazil

สิทธิประโยชน์

รูปแบบและวิธีการ เพื่อการวิจัย และการศึกษาในศตวรรษที่ 21; ด้วย 26 ภาษาที่ช่วยในการวิจัย และการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสากล; turn-key การติดตั้ง และซ่อมบำรุง-ฟรี
ดูตัวอย่างรายชื่อลูกค้าของ Total Materia จากทั่วโลก