Dagens dynamiska takt i forskning och utbildning ställer nya krav och utmaningar på forskare, lärare och studenter. Den mängd global teknisk information som vi erbjuder gör oss ovärderliga för dagens forskning och utbildning. Det bör också tilläggas att denna information fördubblas var 18 månader.

En unik samling av mekaniska och fysikaliska egenskaper av material från hela världen, bland annat refererad experimentell data som täcker spännings-töjningskurvor, utmattningsdata och mycket mera. Detta underlättar forskning och utbildning inom materialvetenskap, FEA och CAE simuleringar, reverse engineering, spektrometri samt allmän verkstadsindustri. Dessutom erbjuder vi en stor samling av över 1000 online-artiklar med hundratals citat enbart på Wikipedia. Detta ger en snabb och enkel inblick i nya områden och ämnen om material och deras egenskaper.

Vi i SENAI är oerhört nöjda med den tjänst som tillhandahålls av Totala Materia.

José Mário
SENAI (National Service for Industrial Training), Joinville, Brazil

Fördelarna

Plattform och metoder för forskning och utbildning för 2000-talet; 26 språk underlättar internationell forskning och samverkan; nyckelfärdiga installationer som är underhållsfria