Uz današnji dinamičan tempo istraživanja i obrazovanja pred istraživače, predavače i studente se stavljaju novi zahtevi i izazovi. Sa udvostručavanjem tehničkih informacija svakih 18 meseci na globalnom nivou, značaj sveobuhvatne, multidimenzijalne baze podataka u kojoj je omogućena pretraga i koji je pristupačan, ne može da bude precenjen.

Jedinstvena kolekcija mehaničkih i fizičkih osobina materijala iz celog sveta, uključujući eksperimentalne podatke sa referencama koji pokrivaju dijagrame napon-deformacije, podatake o zamoru i drugo, olakšava istraživanje i obrazovanje na polju nauke o materijalima, FEA i CAE simulacija, reversnog inženjeringa, spektrometrije i opšteg inženjerstva. Štaviše, ogromna kolekcija od preko 1000 online članaka, koji su stotinama puta citirani samo na Wikipediji, pruža odličnu osnovu za brz i jednostavan uvid u raznosvrsne teme o materijalima i njihovim osobinama.

Mi u Institutu Senai smo izuzetno zadovoljni uslugom koju pruža Total Materia tim.

José Mário
SENAI (Nacionalna služba za industrijske obuke), Joinville, Brazil

Povoljnosti

Platforma i metodologija za istraživanje i obrazovanje u 21 veku; sa 26 jezika, pomaže međunarodna istraživanja i saradnju; „ključ u ruke“ rešenje, bez instalacije i održavanja