Dagens hektiske tempo på forskning og utdanning byr på nye utfordringer for forskere, undervisere og studenter. Når mengden teknisk informasjon i verden dobles på 18 måneder blir viktigheten av en omfattende, multidimesjonal, søkbar og lett tilgjengelig database enorm.

En unik samling av mekaniske og fysiske egenskaper til materialer fra hele verden, inkludert eksperimentell data dom dekker spennings-tøyningskurver, utmattingsdata, FEA og CAE simuleringer, reverse engineering, spektrometri og generell ingeniørvitenskap og store samlinger på over 1000 nettartikler, med hundrevis av siteringer danner grunnlaget for enkel og rask innsikt i nye felt og emner innenfor materialer og deres egenskaper.

Vi i SENAI er utrolig imponert over servicen tilbudt av Total Materia sitt team.

José Mário
SENAI (National Service for Industrial Training), Joinville, Brasil

Fordelene

Platform og metodikk for forskning og utdanning i det 21. århundret; på 26 språk, hjelper internasjonal forskning og samarbeid; installasjons og vedlkieholdsfri