Nykypäivän vauhdikas tutkimus ja koulutus luo uusia vaatimuksia ja haasteita tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille. Maailmanlaajuinen teknisen tiedon määrä kaksinkertaistuu 1,5 vuodessa, joten kattavien, moniulotteisien, haettavissa olevien ja helposti saavutettavien tietokantojen merkitystä ei voi ylikorostaa.

Uniikki ja maailmanlaajuinen kokoelmamme materiaalien mekaanisia ja fysikaalisia ominaisuuksia sisältäen lähdeviitattua kokeellista dataa jännitys-venymä-käyristä, väsymisestä ynnä muusta helpottaa tutkimusta ja koulutusta materiaalitekniikan, FEA-/CAE-simulaatioiden, takaisinmallinnuksen, spektrometrian ja muiden insinööritieteiden aloilla. Lisäksi laaja, yli 1000 online-artikkelin kokoelmamme, joka sisältää satoja viittauksia jo yksistään Wikipediaan, tarjoaa hyvän, nopean ja helpon yleiskuvan uusista aloista sekä materiaaleihin ja niiden ominaisuuksiin liittyvistä aiheista.

Me SENAI:lla olemme äärettömän iloisia palvelusta, jota olemme saaneet Total Materian tiimiltä.

José Mário
SENAI (National Service for Industrial Training), Joinville, Brazil

Hyödyt

Alusta ja metodologia 2000-luvun tutkimukselle ja koulutukselle; auttaa kansainvälistä tutkimusta ja yhteistyötä 26 kielellä; toimitusvalmis eli asennuksia ja ylläpitoa ei tarvita