امروزه افزایش سرعت تحقیقات و آموزش، چالش جدیدی در برابر محققان، مدرسان و دانشجویان قرار داده است. با افزایش میزان اطلاعات فنی در جهان که هر 18 ماه نیز دو برابر می شود، اهمیت داشتن منبعی جامع، چند بعدی، قابل دسترس و با قابلیت جستجو بیش از پیش نمایان می شود.

مجموعه بی نظیری از خواص فیزیکی و مکانیکی از تمامی مواد در سراسر دنیا شامل نتایج تجربی که دیاگرام های تنش-کرنش؛ خستگی را در خود دارد. به علاوه اطلاعات بسیاری از تحقیقات جدید روی مواد، شبیه سازی FEA و CAE، مهندسی معکوس و... در این نرم افزار آمده است. علاوه بر آن، بیش از 1000 مقاله آنلاین، دید اولیه ای سریع را در زمینه مواد و خواصشان در اختیار کاربران قرار می دهد.

ما در SENAI از استفاده از سرویس ارائه شده توسط Total Materia بسیار راضی هستیم.

خوزه ماریو
SENAI (سرویس بین المللی آموزش صمعتی), جوین ویل، برزیل

مزایا

پلتفرم نرم افزار و متودولوژی جدید جستجو در قرن 21، به 26 زبان، جهت کمک به تحقیقات در دنیا. با نصب و نگهداری رایگان.

لیستی از برخی مشتریان چهانی Total Materia را در زیر ببینید