Dnešní dynamické tempo výzkumu a vzdělávání klade nové požadavky a výzvy pro výzkumné pracovníky, pedagogy a studenty. Díky množství technických informací na globální úrovni zdvojnásobených každých 18 měsíců, důležitost komplexních, multidimenzionálních, snadno dostupných databází pro vyhledávání není možno podceňovat.

Unikátní sbírka mechanických a fyzikálních vlastností materiálů z celého světa včetně zmíněných experimentálních dat pokrývajících křivky napětí-deformace, údaje o únavě a další, umožňuje výzkum a vzdělávání v oblasti vědy o materiálech, FEA a CAE simulací, reverzního inženýrství , spektrometrie a všeobecné strojírenství. Navíc, velká sbírka více než 1000 on-line článků, se stovkami citací ve Wikipedii, poskytuje rychlý a snadný náhled do nových oblastí a témat o materiálech a jejich vlastnostech.

Málokdo si kdy začne vážit času, energie a výzkumu vynaloženého na vytvoření tohoto systému do doby než ho začne používat.

Vaše bezplatné programy Total Materia Demo jsou velmi obsáhlé a poskytují skutečně cenné infrormace. Děkuji vám a pokračujte prosím ve vaši vynikající práci.

Dr Alexander Sedmak
Drexel University, Philadelphia, USA

Výhody

Platforma a metodika pro výzkum a vzdělávání v 21. století, ve 26 jazycích, pomáhá mezinárodnímu výzkumu a spolupráci, instalace na klíč a bez nutnosti údržby.