Enviro je dodatni modul koji pruža podatke o koroziji, zračenju, uticaju spoljašnje sredine i starenju hiljada metalnih i nemetalnih materijala.

U sinergiji sa osnovnim bazama podataka o materijalima, Total Materia i PolyPLUS, Enviro pomaže donošenju odluke o izboru materijala sveobuhvatnim razumevanjem ponašanja materijala pod dejstvom različitih uticaja.

Izazovi
  • Rizici i mogući katastrofalni kvarovi prilikom eksploatacije
  • Predviđanje životnog veka proizvoda pod uticajem niza spoljašnjih faktora
  • Stalan izazov poboljšanja kvaliteta i performansi tokom korisnog veka proizvoda
  • Podrška inovacijama obezbeđivanjem potpune i temeljne odluke o izboru materijala

Rešenje: Total Materia - Enviro

Enviro se fokusira na četiri komplementarna seta podataka čime daje veću širinu informacijama potpuno integrisanim u Total Materija platformu. Obuhvatajući koroziju, uticaj spoljašnje sredine, zračenje i različite vrste starenja materijala, Enviro obezbeđuje ključni izvor informacija za projektovanje, proizvodnju i prodaju proizvoda boljeg kvaliteta i dugovečnosti.

tracker
solution img
PODACI O KOROZIJI ZA VIŠE HILJADA MATERIJALA

Pronađite informacije o brzini korozije materijala i otpornosti na koroziju u kiselinama i vodenim sredinama, kao i pri različitim temperaturnim uslovima. Potražite direktne podatke za određeni materijal koristeći se filterima za odabir najpovoljnije sredine (medijuma), temperature, vremena izlaganja i tipa korozije.

solution img
UTICAJ SPOLJAŠNJE SREDINE I PODACI O IZLAGANJU ISTOJ

Obično povezani sa polimerima, podaci o uticaju spoljašnje sredine obuhvataju informacije o izlaganju više hiljada materijala sunčevoj svetlosti, vlagi, toploti, zagađivačima, slanoj vodi i čak mikrobiološkim agentima. Ovi podaci pomažu rešavanju ključnih problema u izbegavanju promena u hemijskom sastavu materijala, slabljenju njegovih osobina i promena u estetici materijala (kao što je promena boje).

solution img
EFEKTI STARENJA MATERIJALA I NJIHOVE OSOBINE

Ozbiljan uticaj na dugoročnu primenu materijala mogu imati informacije o starenju materijala, udružene sa jednim ili više faktora koji mogu dovesti do degradacije istog. Faktori koji mogu uticati na materijal u određenom vremenskom periodu obuhvataju termičke, hemijske i faktore spoljašnje sredine.

solution img
UTICAJ ZRAČENJA NA PONAŠANJE MATERIJALA

Kao ključni set podataka za nuklearnu industriju, podaci o zračenju pokazuju jasnu vezu između vremena izlaganja, količine zračenja i posledičnih efekata na osobine materijala. Zračenje materijala može prouzrokovati potencijalne katastrofalne kvarove povezane sa oticanjem, puzanjem i krajnjim pucanjem izloženih materijala.

Prednosti

Smanjenje rizika i povećanje bezbednosti prilikom eksploatacije; bolja prevencija propadanja materijala tokom životnog veka proizvoda; više znanja ključnog pri projektovanju i izboru materijala