Enviro je doplňkový datový modul poskytující informace o korozi, ozařování, povětrnostních vlivech a stárnutí tisíců kovových a nekovových materiálů.

V součinnosti s primárními materiálovimi databázemi, Total Metals a PolyPLUS, Enviro pomáhá při rozhodování v materiálových aplikacích tím, že poskytuje komplexní znalosti o chování materiálů pod vlivem řady diverzifikovaných dopadových efektů.

Výzvy
  • Rizika a potenciální katastrofální selhání při využívání
  • Předvídání životnosti výrobku v rámci různých vlivů vyplývajících z vnějších účinků
  • Stále rostoucí výzvy v oblasti kvality a výkonu během životnosti výrobku
  • Podpora inovace tím, že napomáhá úplným a důkladným rozhodnutím o výběru materiálu

Řešení: Total Materia - Enviro

Enviro se soustřeďuje na čtyři doplňkové datové sady, které poskytují ještě větší šířku a hloubku informací poskytovaných v rámci plně integrované platformy Total Materia. Pokrývající koroze, odolnost vůči povětrnostním vlivům, ozařování a různé typy stárnutí, Enviro poskytuje klíčove zdroje informací pro design, výrobu a prodej výrobků vyšší kvality a dlouhověkosti na trhu.

tracker
solution img
DATA O KOROZI PRO TISÍCE MATERIÁLŮ

Najdete zde informace o korozi o odolnosti proti korozi v diverzifikovaných prostředích a pro celou řadu teplotních podmínek. Data o korozi zahrnují média, teplotu, čas expozice, typy koroze jsou dokonale integrovány s mechanickými a fyzikálními vlastnostmi a tak poskytuje jednotnou platformu pro výběr materiálu.

solution img
POVĚTRNOSTNÍ VLIVY A INFORMACE O VYSTAVENÍ ÚČÍNKŮM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Typicky spojene s polymery, informace o povětrnostních vlivech poskytují důležite informace o vystavení slunečním účínkům, vlhkosti, teplu, znečišťujícím látkám, slané vodě a dokonce i mikrobiální napadení tisíců materiálů. Pomáhá řešit otázky týkající se integrity klíčových materiálů tím, že se vyhýbá změn chemických procesů, oslabení vlastností materiálu a estetických otázek, jako je zbarvení.

solution img
ÚČINKY STÁRNUTÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE O VLASTNOSTECH

Poskytování řad informací o stárnutí (času) v kombinaci s jedním nebo více dalšími dodatečnými faktory, které způsobují obecné zhoršení integrity materiálu a mohou proto mít vážný dopad na dlouhodobou aplikaci materiálů. Kryté doplňkové faktory v kombinaci s časem zahrnují tepelné, chemické a povětrnostní účinky.

solution img
VLIVY OZAŘOVÁNÍ NA CHOVÁNÍ MATERIÁLŮ

Údaje o ozařování, které jsou klíčovým souborem dat pro jaderný průmysl, poskytují jasný vztah mezi časem vystavení, radiační dávkou a následnými účinky na vlastnosti materiálu. Ozařování materiálů může způsobit potenciální katastrofické poruchy týkající se otoku, tečení a obecného křehnutí exponovaných materiálů.

Výhody

Snižování rizika a zvyšování bezpečnosti při využívání; Vyšší míra prevence porušení materiálu během životnosti výrobku; Více znalostí při rozhodování o klíčových designech a výběru materiálů