eXporter là phần bổ sung vào mô đun, chủ yếu giúp thu hẹp khoảng cách giữa nguồn dữ liệu và phần mềm kỹ thuật máy tính hỗ trợ (CAE). Cho dù bạn muốn chuyển dữ liệu từ Total Materia trực tiếp sang phần mềm CAE hay chỉ đơn giản là xuất trong excel hoặc .xml, thì eXporter cung cấp tất cả các chức năng bạn cần. Chỉ cần thực hiện 3 bước đơn giản, nó cung cấp xuất dữ liệu nhiều định dạng chỉ trong vài giây.

Những thách thức
  • Tìm dữ liệu thuộc tính nâng cao cho các phép thực hiện CAE tuyến tính và phi tuyến tính
  • Nhập dữ liệu từ nguồn vào phần mềm CAE mà không cần xử lý dữ liệu bổ sung, sao chép, dán và nhập lại
  • Có được đầu vào đáng tin cậy cho các đặc tính vật liệu, do đó tránh được các lỗi gây nguy hiểm và tốn kém
  • Thực hiện nhiều nhiệm vụ thiết kế lặp lại theo cách hiệu quả nhất có thể

Giải pháp: Total Materia - eXporter

Mô-đun eXporter của Total Materia hoạt động liền mạch với các mô-đun dữ liệu của Total Metals và Extended Ranger để cho phép thông tin thuộc tính được xuất ở định dạng đặc biệt được phát triển cho các trình giải mã CAE hàng đầu.

eXporter

Lưu ý: Chỉ cho phép tối đa 100 bộ xuất dữ liệu cho mỗi giấy phép sử dụng đồng thời trong suốt thời gian đăng ký. Tất cả các lần xuất trước đó đều có sẵn bất kỳ lúc nào và có thể sử dụng lại không giới hạn số lần trong thời gian đăng ký.

solution img
Xuất kết quả từ nguồn dữ liệu cao cấp

Total Materia cung cấp thuộc tính vật liệu lớn nhất thế giới và bây giờ có thể chọn dữ liệu từ bộ sưu tập hơn 450,000 vật liệu và 20,000,000 bản ghi tính chất của vật liệu và sau đó xuất kết quả để sử dụng trong bước tiếp theo của quá trình thiết kế.

solution img
SỰ LỰA CHỌN SÁNG SUỐT CHO VIỆC KẾT HỢP VỚI CÁC PHẦN MỀM CAE

eXporter có thể được sử dụng để xuất dữ liệu quan trọng cho các tính toán nâng cao như cơ học, vật lý, ứng suất kéo và dữ liệu tuần hoàn trong một số định dạng tương thích với phần mềm CAE. Từ định dạng xml riêng biệt, đến các file xls đơn giản. eXporter làm cho quá trình chuyển dữ liệu từ nguồn dữ liệu thô sang phần mềm nhanh chóng và dễ dàng.

solution img
SỰ KẾT HỢP LIỀN MẠCH GIỮA CÁC MÔ-ĐUN CỦA Total Materia

Nhằm tối đa hóa tiềm năng của eXporter, toàn bộ các bộ dữ liệu Total Metals và Extended Range có thể được sử dụng để tìm các thuộc tính mà bạn quan tâm. Với đầy đủ quyền truy cập vào các bảng tham chiếu chéo quốc tế lớn nhất và các chức năng so sánh, toàn bộ sức mạnh của Total Materia có thể được sử dụng để đảm bảo việc lựa chọn dữ liệu cho xuất kết quả được sao lưu và có thể lần mò ra người thực hiện.

Những lợi ích

Tiết kiệm thời gian rất lớn, trong khi giúp bạn giảm bớt mệt mỏi; tăng độ chính xác thông qua việc loại bỏ các lỗi chỉnh sửa dữ liệu; tinh giản và hệ thống hóa công việc thu thập dữ liệu