eXporter är tilläggsmodulen vars främsta uppgift är att överbrygga klyftan mellan datakällan och datorstöddkonstruktion (CAE) programvaran. Oavsett om ni vill flytta data från Total Materia direkt till CAE-programvaran eller helt enkelt exportera i excel eller .xml , ger eXporter alla funktioner ni behöver. I en enkel 3 -stegs guide ger eXporter er multiformat data på bara några sekunder.

Utmaningarna
  • Att hitta avancerad egenskapsdata för linjära och icke-linjära CAE beräkningar i en färdig att använda format
  • Importera data från källa till CAE-programvara utan behov av ytterligare databehandling, kopiering, inklistring eller omskrivning
  • Erhålla tillförlitliga inputs för materialegenskaper för att undvika farliga och kostsamma fel
  • Att utföra flera och repeterbara konstruktionsuppgifter på effektivast möjliga sätt

Lösning: Total Materia - eXporter

Totalt Materias eXporter modul fungerar sömlöst med Total Metals och Extended Range datamoduler, detta tillåter informationen om de materiella egenskaperna att exporteras till ett format som är speciellt utvecklad för de bästa CAE lösarna.

eXporter

Observera: Maximalt 100 datamängdsexporter tillåtna per licens för den tid som abonnemanget gäller. All tidigare export är tillgänglig när som helst och kan återanvändas obegränsat under hela täckningstiden.

Lösning img
EXPORT FRÅN DEN ULTIMATA RESURSEN

Totalt Materia erbjuder världens största materialegenskapsresurs som gör det möjligt att välja data från en samling av över 450,000 material med motsvarande 20,000,000 materialegenskapshandlingar. Allt detta exportklart för användning i nästa steg i designprocessen.

Lösning img
HELTÄCKANDE VAL AV CAE-PROGRAMVARUFORMAT

eXporter kan användas för att exportera kritisk materialdata för avancerade beräkningar såsom mekaniska, fysikaliska, spänning-töjning och cykliska data i ett antal CAE- programvarokompatibla format. Från skräddarsydd xml., till xls. eXporter vidtar transitering av data från källan till programvara snabbt och enkelt.

Lösning img
SÖMLÖSA ÖVERGÅNGAR MELLAN Total Materias MODULER

Maximera potentialen av eXportern. Total Metals samt Extended Range kan användas för att hitta de materiella egenskaperna av intresse. Med full tillgång till de största internationella korsreferenstabellerna och jämförelsefunktioner kan den fulla potentialen av Total Materia utnyttjas. Detta för att se till att valet av data för export backas upp av välgrundade och spårbara beslut.

Fördelarna

Enorma tidsbesparing, samtidigt som ni befriar er från mödosamma omskrivningar; ökad noggrannhet genom eliminering av dataredigeringsfel; effektivisera och systematisera arbetsflödet av datainsamling