eXporter on lisämoduuli, joka ensisijaisesti auttaa linkittämään tiedonlähteen tietokoneavusteisen suunnittelun (CAE) ohjelmistoihin. Haluatpa sitten siirtää tietoa Total Materiasta suoraan CAE-ohjelmistoon tai vain exportata sen Exceliin tai .xml-tiedostoon, eXporter tarjoaa kaikki tarvitsemasi toiminnallisuudet. Kolmivaiheisen opastetun prosessin avulla se auttaa exportaamaan datan sekunneissa.

Haasteet
  • Lineaarisia ja epälineaarisia CAE-laskelmia varten tarvittavan edistyneen ominaisuusdatan löytäminen valmiiksi käytettävissä olevassa muodossa
  • Datan siirtäminen lähteestä CAE-ohjelmistoon ilman tarvetta erilliseen datan prosessointiin, kopiointiin, liittämiseen ja uudelleen kirjoittamiseen
  • Luotettavien materiaalien ominaisuuksia sisältävien lähteiden löytäminen sekä vaarallisten ja kalliiden virheiden välttäminen
  • Monenlaisten ja toistettavien suunnittelutehtävien toteuttaminen mahdollisimman tehokkaasti

Ratkaisu: Total Materia - eXporter

Total Materian eXporter-moduuli toimii saumattomasti yhteen Total Metals- ja Extended Range -moduulien kanssa mahdollistaen ominaisuustiedon exportaamisen CAE-ohjelmistoihin soveltuvissa formaateissa.

eXporter

Huomio: Tilauksen aikana käytössä on maksimissaan 100 export-toimintoa per rinnakkaislisenssi. Kaikki aiemmat exportit ovat saatavilla milloin vain ja käytettävissä uudelleen rajattomasti tilauksen ajan.

ratkaisu img
EXPORTTAA PARHAASTA LÄHTEESTÄ

Total Materia tarjoaa maailman suurimman materiaalien ominaisuustiedon lähteen. Tieto on nyt mahdollista valita yli 450 000 materiaalin ja 20 000 000 ominaisuusrekisterin joukosta ja viedä se suunnitteluprosessin seuraavaan vaiheeseen käyttövalmiina.

ratkaisu img
KATTAVA VALIKOIMA CAE-OHJELMISTOFORMAATTEJA

eXporteria voi käyttää edistyneisiin laskelmiin tarvittavan kriittisen materiaalidatan siirtämiseen useissa CAE-ohjelmistoihin soveltuvissa formaateissa. Tämä data voi kattaa esimerkiksi mekaanisen ja fysikaalisen datan sekä jännitys-venymä- ja väsymisdatan. eXporter tekee tiedonsiirrosta nopeaa ja helppoa, oli formaatti sitten erityinen .xml tai yksinkertainen.xls.

ratkaisu img
Total MateriaN MODUULIEN SAUMATON INTEGRAATIO

Kaikki Total Metalsin ja Extended Rangen tietojoukot ovat käytettävissä ominaisuuksien etsinnässä, mikä maksimoi eXporterin potentiaalin. Täydellä käyttöoikeudella kansainvälisesti laajimpiin ristiviittaustaulukoihin ja vertailutoimintoihin Total Materian täyttä potentiaalia voi käyttää varmistamaan, että vietävän tiedon valinta on perustunut tietoisiin ja jäljitettäviin päätöksiin.

Hyödyt

Suunnattomat aikasäästöt, jotka vapauttavat sinut ikävystyttävästä näppäilystä; tarkkuuden parantaminen poistamalla tiedon muokkauksesta johtuvat virheet; tiedonhankintaprosessin keventäminen ja systematisoiminen