ماژول eXporter جهت پر کردن خلأ بین منابع اطلاعاتی و نرم افزار های شبیه سازی CAE طراحی شده است. زمانی که بخواهید اطلاعات را مستقیماً از CAE به فرمت های اکسل و یا Xml استخراج کنید. eXporter تمامی این قابلیت های مورد نیاز شما را در بر دارد.

چالش ها

  • پیدا کردن خواص ویژه جهت محاسبات خطی و غیر خطی CAE به صورت حاضر به استفاده
  • استخراج داده ها از منابع اطلاعاتی به نرم افزار های CAE بدون نیاز به انجام پروسه هایی همچون کپی کردن و دوباره تایپ کردن
  • افزایش دقت انجام پروسه ها با رساندن احتمال خطا در حین انتقال داده ها به صفر و اجتناب از خطاهای خطرناک و پر هزینه

راه حل: ماژول Total Materia-eXporter

ماژول Total Materia-eXporter با پایه نرم افزار و ماژول Extended Range همراه است و به نرم افزار اجازه می دهد اطلاعات را در فرمت های گوناگون استخراج کند. این اطلاعات برای کاربران نرم

eXporter

Please Note: A maximum of 100 data set exports allowable per concurrent license for the duration of the subscription. All previous exports are available at any time and re-usable an unlimited number of times for the duration of the subscription.

solution img
استخراج منبعی کامل

Total Materia بزرگترین کلید فولاد و مواد جهان است و اکنون شما می توانید اطلاعات خود را از بین بیش از 450,000 ماده و 20,000,000 خواص انتخاب کنید و اطلاعات طراحی مورد نیاز را در فرمت مطلوب استخراج کنید.

solution img
انتخابی گسترده بین فرمت های گوناگون نرم افزارای

eXporter می تواند جهت استخراج اطلاعات خواص فیزیکی، مکانیکی، دیاگرام تنش-کرنش و خستگی به منظور محاسبات پیشرفته به کار رود. این اطلاعات با محیط های نرم افزاری مختلف همخوان است و

solution img
سیستم یکپارچه ماژول های کلید مواد Total Materia

بیشترین پتانسیل eXporter، ماژول های Total Metals و Extended Range به همراه بزرگترین نرم افزار یافتن آلیاژهای معادل و قابلیت مقایسه، برای یافتن خواص مورد نیازتان به شما کمک می کند و با این ماژول اطلاعات در فرمت های مورد درخواست شما استخراج می شود.

مزایا

صرفه جویی در زمان، رهایی یافتن از تایپ کردن های زیاد، بالا بردن دقت با از بین بردن خطاها، ساده و سیستماتیک بودن داده ها، سرعت بخشیدن به سرعت کار