Total Materia presenterar en serie av live Webinars som täcker en rad ämnen, från en grundläggande introduktion om Total Materia databaser och deras funktioner, till en mer avancerad, djupgående demonstration av viktiga moduler samt användbara tips och tricks för att få ut det mesta av våra produkter.
Webinar Image

Introduction to Total Materia Integrator

NEW product from Total Materia! See how to quickly and simply create a private database of your own materials, combine your data with a library of over 450,000 materials, and utilize key functionalities to help make smarter engineering decisions.

Vem bör delta:
Material Teams, Inköpslag, CAE Ingenjörer, Simuleringsledare

9 juli 2019, 4:00 PM - 5:00 PM Central European Time Register
Webinar Image

Total Materia Tips and Tricks

Providing some useful tips and tricks for the Total Materia databases and also some demonstrations of the latest Total Materia developments, this webinar will show you how to get the best from the functionalities and maximize the power of the world's most comprehensive materials database.

Vem bör delta:
Material Teams, Inköpslag, CAE Ingenjörer, Simuleringsledare

6 september 2019, 4:00 PM - 5:00 PM Central European Time Register