Total Materia Vam predstavlja seriju Webinara uživo kojim je obuhvaćen širok spektar tema, od osnovnog uvoda u Total Materia bazu podataka i njegovih funkcija, sve do naprednijeg i dubljeg prikaza korišćenja ključnih modula ili čak do korisnih saveta i trikova u korišćenju, sve u cilju kako bi Vam pomogli da dobijete najviše moguće od našeg proizvoda.
Webinar Image

Total Materia Tips and Tricks

Providing some useful tips and tricks for the Total Materia databases and also some demonstrations of the latest Total Materia developments, this webinar will show you how to get the best from the functionalities and maximize the power of the world's most comprehensive materials database.

Who should attend:
Material Teams, Purchasing Teams, CAE Engineers, Simulation Managers

Thurs, 14th January 2020, 4:00 PM - 5:00 PM Central European Time Register