Η Total Materia παρουσιάζει μια σειρά από διαδικτυακά σεμινάρια σε ζωντανή μετάδοση που καλύπτουν ένα εύρη φάσμα θεμάτων, από μια βασική εισαγωγή στη βάση δεδομένων και τις λειτουργίες της, μέχρι πιο προχωρημένα θέματα, όπως σε βάθος επίδειξη των δωμοστοιχείων κλειδιά καθώς και χρήσιμα τεχνάσματα που βοηθήσουν να έχετε ότι περισσότερο μπορείτε από το προϊόν.
Webinar Image

Overview of Total Materia database

We would like to invite you to a webinar where we go back to the basics, how to find your ideal materials, properties and values – for you to make the right material selection. Also, new features will be demonstrated.
*Note to Newcomers*: Total Materia is a rich source of materials information, with data on over 500,000 metallic and non-metallic materials sourced from over 80 global standards. Some of the material properties covered are chemical composition, mechanical, physical, corrosion, fatigue, stress-strain, welding, compliance, suppliers, etc. By participating you will understand ways our solution can increase the efficiency of your daily work.

Σε ποιους απευθύνεται:
Ομάδες υπεύθυνες για Υλικά, για μηχανικούς CAE, υπεύθυνους προσομοίωση, ομάδες προμηθειών

12th January 2022, This webinar is offered in several time zones (10AM & 2PM CET / 9AM EST & PST) Register
Webinar Image

Overview of Total Materia database

We would like to invite you to a webinar where we go back to the basics, how to find your ideal materials, properties and values – for you to make the right material selection. Also, new features will be demonstrated.
*Note to Newcomers*: Total Materia is a rich source of materials information, with data on over 500,000 metallic and non-metallic materials sourced from over 80 global standards. Some of the material properties covered are chemical composition, mechanical, physical, corrosion, fatigue, stress-strain, welding, compliance, suppliers, etc. By participating you will understand ways our solution can increase the efficiency of your daily work.

Σε ποιους απευθύνεται:
Ομάδες υπεύθυνες για Υλικά, για μηχανικούς CAE, υπεύθυνους προσομοίωση, ομάδες προμηθειών

13th January 2022, This webinar is offered in several time zones (10AM & 2PM CET / 9AM EST & PST) Register