Η Total Materia παρουσιάζει μια σειρά από διαδικτυακά σεμινάρια σε ζωντανή μετάδοση που καλύπτουν ένα εύρη φάσμα θεμάτων, από μια βασική εισαγωγή στη βάση δεδομένων και τις λειτουργίες της, μέχρι πιο προχωρημένα θέματα, όπως σε βάθος επίδειξη των δωμοστοιχείων κλειδιά καθώς και χρήσιμα τεχνάσματα που βοηθήσουν να έχετε ότι περισσότερο μπορείτε από το προϊόν.
Webinar Image

The Materials & Data Management Tool from Total Materia!

See how to quickly and simply create a controlled, private list of your own materials, combine your own data with a library of over 450,000 materials, and utilize key functionalities to help distribute data to all areas of the business.

Who should attend:
Material Teams, Purchasing Teams, CAE Engineers, Simulation Managers

6th February 2020, 4:00 PM - 5:00 PM Central European Time Register
Webinar Image

Total Materia Tips and Tricks

Providing some useful tips and tricks for the Total Materia databases and also some demonstrations of the latest Total Materia developments, this webinar will show you how to get the best from the functionalities and maximize the power of the world's most comprehensive materials database.

Who should attend:
Material Teams, Purchasing Teams, CAE Engineers, Simulation Managers

3rd March 2020, 4:00 PM - 5:00 PM Central European Time Register
Webinar Image

Introduction to Total Materia

Showing the key functionality and data available in Total Materia, see exactly how you can gain access to properties for over 450,000 metallic and non-metallic materials as well as using international cross reference tables, material comparisons, the largest available resource for stress strain and cyclic properties and much much more.

Who should attend:
Material Teams, Purchasing Teams, CAE Engineers, Simulation Managers

7th April 2020, 4:00 PM - 5:00 PM Central European Time Register