Η Total Materia παρουσιάζει μια σειρά από διαδικτυακά σεμινάρια σε ζωντανή μετάδοση που καλύπτουν ένα εύρη φάσμα θεμάτων, από μια βασική εισαγωγή στη βάση δεδομένων και τις λειτουργίες της, μέχρι πιο προχωρημένα θέματα, όπως σε βάθος επίδειξη των δωμοστοιχείων κλειδιά καθώς και χρήσιμα τεχνάσματα που βοηθήσουν να έχετε ότι περισσότερο μπορείτε από το προϊόν.
Webinar Image

Total Materia New Application Launch!

Get a first hand look at the new look Total Materia!
Introducing a whole new level in the exploration of materials information for more than 450,000 materials.
Highlights include:
- A what's new summary in the new Total Materia application
- Upgraded functionalities for comparing and visualization of materials information
- Enhanced export and reporting possibilities
- New module demonstration to manage favorite material lists
- Compliance assessment tool for fast understanding of material compliance

Σε ποιους απευθύνεται:
Ομάδες υπεύθυνες για Υλικά, για μηχανικούς CAE, υπεύθυνους προσομοίωση, ομάδες προμηθειών

10, 17, 24, 30th June 2021, 10:00 AM - 10:30 AM Central European Time Register