Ngày nay, tốc độ của việc thay đổi các tiêu chuẩn quốc tế và thông số kỹ thuật của nhà sản xuất ngày càng gia tăng, do đó Tracker là câu trả lời của Total Materia cho các nhu cầu truy nguyên nguồn gốc quan trọng của bạn.

Cung cấp dịch vụ thông báo hàng tháng theo phong cách bản tin, Tracker cho phép không chỉ cập nhật các thông tin quan trọng trong ngành và thông tin vật liệu mà còn cung cấp thông tin về chính xác những gì đã thay đổi trong tài liệu. một bản cập nhật đơn giản cho chi tiết phiên bản.

Những thách thức
  • Đảm bảo thông tin cập nhật nhất hiện có đang được sử dụng cho công việc
  • Cung cấp thông tin đáng tin cậy, chính xác và có thể theo dõi cho các lĩnh vực khác của doanh nghiệp
  • Luôn cập nhật các thay đổi về tiêu chuẩn, vật liệu và tiêu chuẩn
  • Đóng góp vào thực tiễn tốt nhất của công ty liên quan đến việc sử dụng thông tin, quản lý cấu hình và chất lượng quy trình tổng thể

Giải pháp: Total Materia - Tracker

Tracker là phần bổ sung trên mô-đun từ Total Materia, giải quyết các thách thức quan trọng về cách đảm bảo dữ liệu được sử dụng là cập nhật nhất và do đó thông tin đáng tin cậy nhất hiện có. Xem chính xác những gì đã thay đổi trong cơ sở dữ liệu và khi nào từ các phiên bản tiêu chuẩn cập nhật sang các thay đổi dữ liệu thuộc tính.

tracker
solution img
NHẬN ĐƯỢC NHIỀU LỢI ÍCH TỪ CHÍNH SÁCH CẬP NHẬT DỮ LIỆU CHƯA TỪNG CÓ TIỀN LỆ

Để đối phó với tốc độ thay đổi nhanh chóng của tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, những cập nhật và nâng cấp của Total Materia được thực hiện mỗi tháng, làm cho nó trở thành tài nguyên cập nhật liên tục nhất hiện có. Bằng cách cung cấp các báo cáo chính xác về các sửa đổi được thực hiện trên cơ sở dữ liệu theo tháng, Tracker cho phép các quyết định sáng suốt, đáng tin cậy và tự tin được thực hiện cho toàn bộ doanh nghiệp.

solution img
NHỮNG GIẢI PHÁP TRỰC GIÁC THÔNG MINH CHO VIỆC THEO DÕI CÁC CẬP NHẬT

Tracker kết hợp các báo cáo tổng hợp về vật liệu và tiêu chuẩn đã được cập nhật, bao gồm số phiên bản và thông tin bị loại bỏ, với các báo cáo phân tích, nơi có thể xem chính xác những gì đã thay đổi ở vật liệu, từ chi tiết thành phần hóa học cơ bản đến đường cong ứng suất kéo mới.

solution img
CHỌN LỰA VẬT LIỆU ƯA THÍCH ĐỂ TẬP TRUNG THEO DÕI

Tracker hỗ trợ các hoạt động thực tiễn tốt nhất bằng cách đảm bảo thông tin cập nhật nhất đang được tất cả các nhóm kỹ thuật sử dụng thông qua khả năng tạo danh sách yêu thích các tài liệu được sử dụng phổ biến nhất. Ngoài ra, kết hợp Tracker với mô đun eXporter sẽ mở ra khả năng thực hiện theo dõi tập trung các sửa đổi trên danh sách "yêu thích", có được bằng cách xuất các thuộc tính của chúng sang các phần mềm CAE.

Những lợi ích

Chúng tôi tự tin rằng thông tin chính xác và cập nhật luôn được thực hiện; tránh các chi phí không cần thiết cho việc mua lại các tiêu chuẩn; thúc đẩy doanh nghiệp phát triển thông qua việc sử dụng thông tin tối ưu