ทุกวันนี้มีการขยายจำนวน, การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานสากล และการกำหนดคุณสมบัติใหม่ๆโดยผู้ผลิตตลอดเวลา ตัวติดตาม คือคำตอบของข้อมูลวัสดุทั้งหมดที่จะช่วยให้คุณติดตามหาข้อมูลที่คุณต้องการได้

เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอัพเดตข้อมูลคุณสมบัติที่สำคัญ หรือการเพิ่มชุดข้อมูล ตัวติดตาม จะบริการแจ้งเตือนประจำเดือน ไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลมาตรฐานที่สำคัญ และข้อมูลอัพเดตวัสดุเท่านั้น แต่รวมถึงการแจ้งข้อมูลจริงว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับวัสดุขึ้นบ้าง

ความท้าทาย
  • ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดจะเป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้งานได้จริง
  • จัดเตรียมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ, มีความแม่นยำ และสามารถติดตามได้ ให้สามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มธุรกิจ
  • ปรับปรุงข้อมูลวัสดุ, มาตรฐาน และคุณสมบัติให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  • ข้อมูลที่ใช้, ข้อมูลการตั้งค่า และการจัดการข้อมูลโดยรวมที่เอื้อต่อบริษัท

แก้ไขปัญหา: Total Materia - Tracker

ตัวติดตาม คือโมดุลเสริมจาก วัสดุทั้งหมด ซึ่งแลกมาด้วยความท้าทายที่จะทำให้ข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นปัจจุบัน และมีความน่าเชื่อถือ ให้เห็นจริงว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในฐานข้อมูล และเกิดขึ้นเมื่อไหร่ จาการอัพเดตเวอร์ชันมาตรฐาน

tracker
solution img
รับสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้นจากการปรับปรุงครั้งประวัติการณ์

เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของมาตรฐาน และผู้ผลิต ทำให้มีการอัพเดตข้อกำหนดต่างๆไปยัง Total Materia ทุกๆเดือน เพื่อทำให้เป็นฐานข้อมูลที่ทันทันสมัยที่สุดที่สามารถเข้าถึงได้ โดยการจัดเตรียมรายงานการแก้ไขของฐานข้อมูลแบเดือนต่อเดือน, ตัวติดตาม จะแจ้งให้ทุกกลุ่มธุรกิจมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และมีความมั่นใจในการตัดสินใจทางธุรกิจ

solution img
วิธีการแสนฉลาดในการอัพเดตตัวติดตาม

ตัวติดตาม รวมรายงานเกี่ยวกับวัสดุสังเคราะห์และมาตรฐานที่ได้รับการปรับปรุง ไมว่าจะเป็นหมายเลขรุ่นและข้อมูลที่ถูกถอนออก กับรายงานการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่วัสดุในแต่ละระดับ จากพื้นฐานองค์ประกอบทางเคมีเพื่อทำเป็นกราฟความเค้น - ความเครียด

solution img
การเลือกวัสดุที่ชื่นชอบเพื่อติดตามเป็นพิเศษ

ตัวติดตาม สนับสนุนทุกกิจกรรมโดยทำให้มั้นใจว่าข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบันเสมอ โดยการพัฒนาด้วยทีมวิศวกรรมที่ใช้คสามสามารถของพวกเข้าไปทำการสรรค์สร้างรายการวัสดุที่โดยทั้วไปมีการใช้งานมากที่สุด นอกจากนี้การใช้งาน ตัวติดตาม ร่วมกับโมดุล eXporter ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามเป็นพิเศษของรายการที่คุณชื่อชอบ โดยการดึงข้อมูลคุณสมบัติไปยัง CAE

สิทธิประโยชน์

มั่นใจได้ในความแม่นยำ และความทันสมัยของข้อมูล; หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายจากการซื้อมาตรฐานจำนวนมาก; ขับเคลื่อนธุรกิจผ่านข้อมูลที่ดีที่สุด