I dagens ständigt ökande takt i förändring av internationella standarder och producentspecifikationer, är Total Materias Tracker lösningen på era kritiska behov om materialspårhet.

Tracker har en påminnelse service som uppdateras en gång i månaden. Denna påminnelse innehåller inte bara viktiga standard-och material uppdateringar, utan den ger även information om exakt vad som har förändrats i materialet, oavsett om det är uppdateringar av viktiga egenskapsuppgifter, tillägg av helt nya datamängder, eller en enkel uppdatering av detaljversionen.

Utmaningarna
  • Ser till så att den mest aktuella informationen på jobbet används
  • Tillhandahåller tillförlitlig, korrekt och spårbar information till andra delar av verksamheten
  • Håller er uppdaterad om förändringar i material, standarder och specifikation
  • Bidrar till företagets bästa praxis relaterat till informationsanvändning, konfigurationshantering och övergripande processkvalitet

Lösning: Total Materia - Tracker

Tracker är en tilläggsmodul från Total Materia som behandlar den viktiga utmaningen att se till att de uppgifter som används är de mest aktuella och därav de mest tillförlitliga. Databasen uppdateras alltid, användaren kan också se vad som har blivit uppdaterat.

tracker
Lösning img
ERHÅLL FLER FÖRDELAR GENOM VÅR OÖVERTRÄFFANDE UPPDATERINGSPOLICY

För att klara en allt snabbare förändringshastighet på standard och tillverkarnas specifikationer, genomförs uppdateringar och uppgraderingar till Total Materia varje månad, vilket gör den till den mest uppdaterade materiella databasen tillgänglig på marknaden. Genom att ge ut exakta rapporter om ändringar i databasen månad för månad, möjliggör Tracker välgrundade, tillförlitliga och säkra beslut för hela verksamheten.

Lösning img
SMARTA INTUITIVA METODER FÖR UPPDATERINGSPÅRNING

Tracker kombinerar syntetiska rapporter om material och standarder som har blivit uppdaterade, inklusive versionsnummret och den uttagna informationen. Analysrapporter gör det möjligt att se exakt vad som har förändrats på det materiella nivån, från grundläggande kemiska sammansättningsdetaljer till nya spännings- töjningskurvor.

Lösning img
VAL AV FAVORITMATERIAL FÖR FOKUSERAD SPÅRNING

Tracker stödjer bästa praxis akvtiviteter genom att säkerställa att den mest uppdaterade informationen används av alla ingenjörsteam, detta genom förmågan att skapa en favoritlista över de vanligaste materialen. Valfri kombination av Tracker med eXporter modulen öppnar en möjlighet att utföra en mer fokuserad spårning av ändringar på listan över "favoriter", som erhålls genom att exportera de materiella egenskaperna till CAE lösaren.

Fördelarna

Övertygelsen om att korrekt och aktuell information används; undvika onödiga kostnader för anskaffning av standarder; kör expertaffärsverksamhet genom ett optimerat informationsanvändningsarbetsflöde