U današnjem vreme, međunarodni standardi i specifikacije proizvođača sve brže menjaju, predstavljajući time veliki izazov za sve koji te informacije koriste u svakodnevnom radu. Total Materia zbog toga preko Tracker modula nudi jednostavno rešenje za praćenje promena na standardima i osobinama materijala.

Pružajući detaljne mesečne izveštaje, Tracker omogućava ne samo praćenje ažuriranja standarda i materijala koji su u okviru njih modifikovani, već daje informacije i o tome šta se tačno promenilo u okviru pojedinačnog materijala, bilo da je reč o važnim izmenama osobina ili o dodavanju potpuno novih podataka.

Izazovi
  • Obezbeđenje korišćenja najažurnijih i uniformnih informacija na nivou čitavog preduzeća
  • Praćenje stalnih promena na standardima, materijalama i specifikacija proizvođača
  • Dostizanje najbolje prakse vezano za korišćenje informacija, upravljanje konfiguracijom i ukupno gledano, kvalitetu procesa

Rešenje: Total Materia - Tracker

Modul Tracker rešava važan problem obezbeđenja korišćenja najnovijih i najpouzdanijih podataka, dajući precizan uvid kada i šta se tačno promenilo u bazi Total Materia, od verzija standarda do izmene podataka o osobinama za svaki od materijala.

tracker
solution img
JEDINSTVENU POLITIKA AŽURIRANJA BAZE SVAKOG MESECA

Kako bih se izborili sa brzim i stalnim izmenama standarda i specifikacija proizvođača, ažuriranja baze Total Materia se vrše svakog meseca, čineći ga tako najažurnijim dostupnim izvorom podataka u svetu. Pružajući tačne mesečne izveštaje o izmenama u bazi, Tracker omogućava sprovođenje pune sledljivosti informacija na nivou čitavog preduzeća.

solution img
INTUITIVNE METODE ZA AŽURNO PRAĆENJE

Tracker kombinuje sintetičke izveštaje o materijalima i standardima koje su ažurirani, uključujući broj verzije i povučene standarde, sa analitičkim izveštajima, gde je moguće tačno pregledati sve promene izabranog materijala, do nivoa pojedinačne brojčane vrednosti.

solution img
SELEKCIJA OMILJENIH MATERIJALA ZA BOLJE PRAĆENJE

Tracker podržava najbolju praksu obezbeđujući da svi inženjerski timovi koriste najažurnije informacije kroz mogućnost da se kreira lista omiljenih i najčešće korišćenih materijala. Pored toga, opcionalnim kombinovanjem Tracker i eXporter modula otvara se mogućnost fokusiranog praćenja izmena u listi "Omiljeno", dobijenih eksportovanjem njihovih osobina u CAE softvere.

Povoljnosti

Sigurnost da koristite precizne i ažurne informacije; Izbegavanje nepotrebnih troškova za nabavku standarda; Pomaže poslovnoj izvrsnosti korišćenjem optimizovanih informacija u procesu rada