De stadig skiftende internasjonale standardene og produsentspesifikasjonene er blitt et problem, Tracker modulen er løsningen for dine sporbarhetsbehov.

Tracker tilbyr en varslingstjeneste med månedlige varslinger av material- og standardoppdateringer. I tillegg gir den deg eksakt informasjon om hva som har blitt endret i materialer, enten det er oppdatering av egenskaper, nye datasett eller oppdatering av versjonsinformasjon.

Utfordringer
  • Forsikre seg om oppdatert data blir brukt for å utføre jobber
  • Gi pålitelig, nøyaktig og sporbar informasjon til andre områder av virksomheten
  • Holde seg oppdatert med endringer i materialer, standarder og spesifikasjoner
  • Bidrar til best mulig praksis når det kommer til bruk av informasjon, konfigurasjonsadministrering og overordnet prosesskvalitet

Løsningen: Total Materia - Tracker

Tracker er en tilleggsmodul fra Total Materia som sørger for at materialdataen du bruker alltid er oppdatert, og derfor så pålitelig som overhode mulig. Se nøyaktig hva som er blitt endret i databasen, og når endringen fant sted.

tracker
solution img
FÅ FLERE FORDELER FRA ENESTÅENDE OPPDATERINGSPOLICY

For å takle de stadige endringene i standarder og produsentspesifikasjoner blir Total Materia oppdatert hver eneste måned, hvilket gjør den til den mest oppdaterte ressursen tilgjengelig. Ved å tilby eksakte endringsrapporter på databasen hver eneste måned lar Tracker deg gjøre velinformerte, pålitelige og selvsikre valg for hele virksomheten.

solution img
SMARTE OG INTUITIVE METODER FOR SPORING AV ENDRINGER

Tracker kombinerer syntetiske rapporter om materialer og standarder som har blitt endret. Dette inkluderer versjonnummer, uttaksinformasjon med analytiske rapporter hvor det er mulig å se hva som har blitt endret på materialnivå, fra kjemisk sammenstningsinformasjon til nye spenning-tøyningskurver.

solution img
VALG AV FAVORITTMATERIALE FOR FOKUSERT SPORING

Tracker støtter «beste praksis»-aktiviteter ved å sørge for at oppdatert informasjon blir tatt i bruk av alle ingeniørteam. Dette gjøres gjennom muligheten for å lage lister mad favoritter, og mest brukte materialer. I tillegg gir valgfri kombinasjon av Tracker og eXporter mulighetene for å utføre mer fokusert sporing av modifikasjoner på lister, hentet ved å eksportere deres egenskaper til eXporter.

Fordelene

Tillit til at nøyaktig informasjon blir brukt; unngå unødvendige kostnader ved anskaffelse av standarder; optimert arbeidsflyt gir god praksis innad i bedriften