Nykypäivänä kansainväliset standardit ja toimittajien spesifikaatiot muuttuvat yhä kiihtyvässä tahdissa. Tracker on Total Materian vastaus kriittisiin materiaalien seuraamisen tarpeisiisi.

Kuukausittaisella tiedotetyyppisellä ilmoituspalvelulla Tracker paitsi antaa mahdollisuuden tärkeiden standardi- ja materiaalipäivitysten seuraamiseen myös kertoo tarkasti, mikä materiaalissa on muuttunut, oli kyseessä sitten tärkeä ominaisuusdata, täysin uusien tietojen lisääminen tai yksinkertainen versiopäivitys.

Haasteet
  • Sen varmistaminen, että töihin käytetään ajantasaisinta tietoa
  • Luotettavan, tarkan ja jäljitettävissä olevan informaation tarjoaminen muille liiketoiminnan osa-alueille
  • Materiaalien, standardien ja spesifikaatioiden muutoksissa ajan tasalla pysyminen
  • Yrityksen parhaiden toimintatapojen edistäminen, mitä tulee informaation käyttöön, versionhallintaan ja yleiseen prosessien laatuun

Ratkaisu: Total Materia - Tracker

Tracker on Total Materian lisämoduuli, joka huolehtii siitä, että käytettävä tieto on kaikkein ajantasaisinta ja siten luotettavinta saatavilla olevaa tietoa. Katso, mikä tietokannassa on tarkalleen ottaen muuttunut ja milloin standardiversiot päivittyvät ja ominaisuusdata muuttuu.

tracker
ratkaisu img
LISÄETUJA ENNENNÄKEMÄTTÖMÄSTÄ PÄIVITYSTAVASTA

Jotta yhä nopeammin muuttuvissa standardeissa ja valmistajien spesifikaatioissa voisi pysyä mukana, Total Materiaan tehdään päivityksiä ja parannuksia jokaikinen kuukausi. Näin ollen se on ajantasaisin saatavilla oleva tiedonlähde. Tarjoamalla tarkkoja raportteja siitä, mitä parannuksia on tehty, Tracker mahdollistaa tietoisten, luotettavien ja varmojen päätösten tekemisen koko liiketoiminnan alueella.

ratkaisu img
ÄLYKKÄÄT JA INTUITIIVISET TAVAT PÄIVITYSTEN SEURANTAAN

Tracker yhdistää päivitettyjen materiaalien ja standardien synteettiset raportit (sisältäen versionumeron ja takaisinottotiedot) analyyttisiin raportteihin, joista näkyy tarkasti, mikä on muuttunut materiaalitasolla kemiallisesta koostumuksesta uusiin jännitys-venymä-käyriin.

ratkaisu img
SUOSIKKIMATERIAALIEN VALINTA KESKITETTYÄ SEURANTAA VARTEN

Tracker varmistaa, että kaikkein ajantasaisin tieto on kaikkien insinööriryhmien käytettävissä. Trackerissa käyttäjä voi luoda suosikkilistan yleisimmin käyttämistään materiaaleista. Lisäksi Trackerin vapaaehtoinen yhdistäminen eXporter-moduuliin mahdollistaa keskitetymmän suosikkilistan muutosten seurannan CAE-ohjelmistoihin exportaamisen kautta.

Hyödyt

Luottamus siihen, että käytössä oleva tieto on paikkansa pitävää ja ajan tasalla; turhien standardinhankintakulujen välttäminen; liiketoiminnan edistäminen informaation käytön optimoinnin kautta