Suppliers modulen i samverkan med Total Metals modulen ger dig en exakta kopplingar mellan materialspecifikationer och leverantörer från hela världen.

Tillåter en direkt länk mellan materialet av intresse med leverantörer över hela världen. Komunikationen med leverantören maximeras vilket är en kritisk utgångspunkt för inköpsprocessen.

Utmaningarna
  • Söker snabbt efter lämpliga leverantörer utifrån de utvalda materialen
  • Hanterar prisvolatiliteten samt möter materialleveransernas snäva tidsfrister genom att söka efter alternativ i lågkostnadsländer
  • Hjälper till att samordna till en global inköpsverksamhet genom att hitta materialleverantörer i andra länder
  • Förbättrar kommunikationen mellan teknik, inköp och tillverkning

Lösning: Total Materia - Suppliers

Maximera effektiviteten för de tvärfunktionella aktiviteterna mellan teknik och inköp. Suppliers ger utmärkt tidsbesparande möjligheter genom tre huvudsakliga fördelar.
suppliers
LÖSNINGAR img
ERHÅLL LEVERANTÖRENS NAMN EN KNAPPTRYCKNING IFRÅN

Bläddra och sök för att snabbt hitta materialleverantörer från hela världen. Leverantörer och deras material är relaterade med hjälp av benämningar och standarder, detta i kombination med Total Metals som rymmer mer än 450,000 metallegeringar, med ett enkelt och överskådligt gränssnitt.

LÖSNINGAR img
ULTIMAT SÖKFLEXIBILITET FÖR DE OLIKA MATERIALLALTERNATIVEN

Letar efter alternativa material med världsomspännande unik- och patenterad teknik, för att hitta motsvarigheter genom kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper eller någon kombination därav. Ni kan intuitivt ställa in prioritetsnivånsammansättning kontra mekaniska egenskaper och alternativen visas i enlighet med dess likheter, med en hotlink till Total Materia databasen för detaljerade jämförelse.

LÖSNINGAR img
STORT ANTAL LÄNDER & SPRÅK FÖR TVÄRFUNKTIONELL SAMT INTERNATIONELL KOMMUNIKATION

Ger ett viktigt verktyg i kommunikationen mellan avdelningarna från konstruktion till inköp. Detta med hjälp av en databas som täcker material från 74 länder, leverantörer från hela världen, och en plattform som är tillgänglig på 26 språk.

Fördelarna

Öppnar nya möjligheter för kostnadsbesparingar inom material sourcing; länkar teknik med inköp; länkar material med leverantörer för att undvika kostsamma fel i beslutsprocessen