Modul Suppliers u sinergiji sa modulima Total Metals i PolyPLUS pruža preciznu vezu između specifikacija materijala i isporučilaca širom sveta, pružajući time veliku pomoć u kritičnoj polaznoj tački procesa nabavke materijala.

Izazovi
  • Brzo pronalaženje pogodnog dobavljača za odabrane materijale, posebno kada je ova lista dugačka, kao kod sastavnica za složene proizvode
  • Pronalaženje dobavljača materijala u drugim zemljama i lokalno u uslovima globalne nabavke
  • Nestabilne cene i tesni rokovi za isporuku materijala
  • Poboljšanje komunikacije između inženjera, nabavke i proizvodnje.

Rešenje: Total Materia - Suppliers

Omogućavanjem boljeg toka informacija između inženjera i nabavke, Suppliers modul nudi odlične mogućnosti uštede vremena i smanjenja troškova.
suppliers
solution img
IDENTIFIKACIJA DOBAVLJAČA JEDNIM KLIKOM

Pretražujte i pronađite brzo dobavljače iz celog sveta. Dobavljači i njihovi materijali su precizno povezani sa oznakama i standardima, u kombinaciji sa Total Metals i PolyPLUS modulima, koje sadrži preko 450 000 materijala, sa krajnje jednostavnim inerfejsom.

solution img
JEDINSTVENA FLEKSIBILNOST PRETRAGE ALTERNATIVA

Mogućnosti optimizacije nabavke višestruko su uvećane mogućnošću lakog nalaženja sličnih alternativnih materijala, koji se mogu nabaviti brže ili po povoljnijoj ceni. Pretraga alternativnih materijala zasniva se na jedinstvenim Total Materia uporednim tabelama sa više od 15 000 000 zapisa.

solution img
NAJVEĆI BROJ ZEMALJA I JEZIKA ZA MEĐUSOBNU POVEZANU MEĐUNARODNU KOMUNIKACIJU

Pružajući bitan alat za komunikaciju između odeljenja inženjeringa i nabavke i sa bazom podataka koja pokriva materijale iz 74 zemalja, odnosno dobavljače iz celog sveta, preko platforme koja je dostupna na 26 jezika, Total Materia pruža kompletno rešenje.

Povoljnosti

Otvara nove mogućnosti za smanjenje troškova u nabavci materijala; Integriše inženjering i nabavku materijala; Preciznim povezivanjem materijala sa dobavljačima štedi vreme i pomaže u izbegavanju skupih grešaka