Suppliers-moduuli tarjoaa yhdessä Total Metalsin kanssa tarkat yhteydet materiaalispesifikaatioiden ja ympäri maailmaa toimivien toimittajien välille.

Luodessaan suoran linkin materiaalien ja kansainvälisten toimittajien välille Suppliers auttaa maksimoimaan kommunikaation ja luo kriittisen alkupisteen hankintaprosessille.

Haasteet
  • Sopivien toimittajien nopea vertailu valittujen materiaalien mukaan
  • Hintojen epävakaisuudesta selviäminen ja materiaalitoimitusten tiukoissa määräajoissa pysyminen etsimällä vaihtoehtoja halvemmista maista
  • Materiaalitoimittajien löytäminen muista maista globaalin hankintatoimen koordinoinnin edistämiseksi
  • Insinööritoimen, hankintojen ja valmistuksen välisen kommunikaation parantaminen

Ratkaisu: Total Materia - Suppliers

Suppliers maksimoi insinöörityön ja hankintojen monialaisten toimintojen tehokkuuden ja tarjoaa erinomaisia ajansäästömahdollisuuksia kolmen selkeän hyödyn kautta.
suppliers
ratkaisu img
TOIMITTAJAN TUNNISTAMINEN NAPIN PAINALLUKSELLA

Selaa, etsi ja löydä nopeasti materiaalien toimittajia kaikkialta maailmasta. Toimittajat ja heidän materiaalinsa on yhdistetty tarkasti nimikkeisiin ja standardeihin yhdessä Total Metalsin kanssa, joka pitää sisällään yli 450 000 metalliseosta, ja jonka käyttöliittymä on erittäin yksinkertainen.

ratkaisu img
ÄÄRIMMÄISEN JOUSTAVA VAIHTOEHTOJEN HAKEMINEN

Etsi vaihtoehtoisia materiaaleja käyttämällä uniikkia ja patentoitua teknologiaa vastineiden löytämiseen kemiallisen koostumuksen, mekaanisten ominaisuuksien tai niiden yhdistelmän avulla. Voit intuitiivisesti valita, miten paljon painotat koostumuksen merkitystä mekaanisiin ominaisuuksiin verrattuna. Vaihtoehdot esitetään niiden samankaltaisuuden mukaisesti, ja niihin kuuluu linkki Total Materian tietokantaan tarkempaa ominaisuuksien vertailua varten.

ratkaisu img
SUURIN MÄÄRÄ MAITA JA KIELIÄ MONIALAISTA KANSAINVÄLISTÄ KOMMUNIKAATIOTA VARTEN

Tarjoaa elintärkeän kommunikointityökalun insinööri- ja hankintaosastojen välille. Tietokanta kattaa materiaaleja 74 maasta, toimittajilta kaikkialta maailmassa, ja sitä voi käyttää 26 kielellä - Total Materia tarjoaa siis kokonaisratkaisun.

Hyödyt

Avaa uusia kustannussäästömahdollisuuksia materiaalien hankinnassa; tuo insinöörityön ja hankintatoimen yhteen; yhdistää materiaalit niiden toimittajiin auttaen siten vähentämään kalliita virheitä päätöksentekoprosessissa