ماژول Suppliers به همراه ماژول کلید فولاد و فلزات Total Metal ارتباط دقیقی بین مشخصات مواد و تأمین کنندگان در سراسر جهان برقرار می کند.

ایجاد لینک مستقیم بین مواد مورد علاقه و یافتن تأمین کنندگان در سراسر جهان، این نرم افزار را منحصر به فرد کرده است و به تأمین کنندگان اجازه می دهد بیشترین ارتباط را داشته باشند و پروسه خرید از اینجا آغاز شود.

چالش ها

  • پیدا کردن تأمین کنندگان مناسب، سریع و متناسب با مواد انتخاب شده
  • مقابله با اتلاف هزینه و دست یافتن به ضرب الاجل برای ارسال مواد با جستجوی مواد جایگزین در کشور های ارزان تر
  • پیدا کردن تأمین کنندگان مواد در سایر کشورها برای کمک به جهانی کردن پروسه های خرید
  • بهبود ارتباط بین مهندسان، خرید کنندگان و سازندگان

راه حل: ماژول Suppliers کلید فولاد و مواد Total Materia

بیشترین کارایی بین مهندسان و مسئولین خرید، تأمین کنندگان. از طرق مختلف فرصت های خوبی برای صرفه جویی در زمان در اختیار قرار می دهند.
suppliers
solution img
شناختن تأمین کنندگان با فشردن یک کلید

بگردید، جستجو کنید و به سرعت تأمین کنندگان را از سراسر جهان بیابید. ساپلایرها و متریال های تولیدیشان، بر اساس استانداردهای مورد کاربردشان با یک رابط کاربری مناسب به یکدیگر مرتبط شده اند. این ماژول در کنار کلید فولاد و فلزات Total Metal، که بیش از 450,000 هزار آلیاژ فلزی را پوشش می دهد، شما یک کلیک با یافتن تأمین کنندگان متریالتان فاصله دارید.

solution img
انعطاف در پیدا کردن مواد جایگزین

جستجو برای مواد جایگزین با نرم افزار جهانی منحصر به فرد بر اساس ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی و یا ترکیبی از آن دو. شما می توانید مستقیماً میزان اهمیت ترکیب شیمیایی یا خواص مکانیکی را در نرم افزار مشخص کنید. مواد جایگزین بر اساس میزان شباهت به ترتیب نمایش داده می شوند. همچنین لینک مقایسه مواد در همان محیط در اختیار کاربران است.

solution img
بیشترین تعداد کشورها و زبان های مختلف برای ارتباطات جهانی

ایجاد ابزاری حیاتی برای ایجاد ارتباط بین مهندسی و خرید با کلید فولاد و موادی که مواد را از 74 کشور در خود دارد، تأمین کنندگان مواد در سراسر جهان را شناسایی کرده است و قالب نرم افزاری که به 26 زبان دنیا موجود است. کلید فولاد و مواد Total Materia راه حل کاملی ارائه داده است.

مزایا

ایجاد فرصت های زیاد برای کاهش هزینه ها در منابع مواد، همراه کردن مهندسی و تأمین با یکدیگر، ارتباط دادن مواد و تأمین کنندگان با یکدیگر به جلوگیری از به وجود آمدن خطاهای پر هزینه در پروسه تصمیم گیری می انجامد.