Σε συνεργασία με το Total Metals, το Suppliers σας δίνει τις συγκεκριμένες συνδέσεις μεταξύ των ιδιοτήτων των υλικών και των προμηθευτών από ολόκληρο τον κόσμο.

Επιτρέπει μια απ’ ευθείας σύνδεση μεταξύ των υλικών ενδιαφέροντος και εύρεση των προμηθευτών τους. Το Suppliers επιτρέπει την μεγιστοποίηση της επικοινωνίας κατά την κρίσιμη αρχή της διαδικασίας αγοράς.

Οι προκλήσεις
  • Έλεγχος για κατάλληλους προμηθευτές γρήγορα, σύμφωνα με μια σειρά από επιλεγμένα υλικά
  • Αντιμέτωποι με την αστάθεια των τιμών και συναντώντας αυστηρές προθεσμίες στην παράδοση των υλικών, αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις σε χώρες με χαμηλότερο κόστος
  • Εύρεση προμηθευτών υλικών σε άλλες χώρες, βοηθώντας τις δραστηρίοτητες αγοράς προϊόντων παγκοσμίως.
  • Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ μελέτης, αγοράς και κατασκευής

Η ΛΥΣΗ Total Materia - Suppliers

Μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα μεταξύ μελέτης και σταύρωσης λειτουργιών και δραστηριοτήτων προμηθειών, το Suppliers δίνει εξαιρετικές ευκαιρίες εξοικονόμησης χρόνου μέσα από τρία κύρια οφέλη.
suppliers
solution img
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ

Περιήγηση, αναζήτηση και γρήγορη εύρεση προμηθευτών υλικών από όλο τον κόσμο. Το Suppliers και τα υλικά που αναφέρονται σ’ αυτό σχετίζονται ακριβώς με τις ονομασίες και τα πρότυπα, σε συνδυασμό με το Total Metals και PolyPLUS που περιέχουν πάνω από 450,000 υλικά, με μια διασύνδεση τόσο απλή όπως point-and-click.

solution img
ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΑΝΑΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Ψάξτε για εναλλακτικά υλικά χρησιμοποιώντας τη παγκοσμίως μοναδική πατενταρισμένη τεχνολογία, για να βρείτε τα ισοδύναμα υλικά μέσα από τη χημική σύνθεση και τις μηχανικές ιδιότητες και οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών. Διαισθητικά, μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο σπουδαιότητας της σύνθεσης ενάντια στις μηχανικές ιδιότητες και οι εναλλακτικές λύσεις εμφανίζονται ανάλογα με την ομοιότητα, μέσω ενός hotlink στη Total Materia για σύγκριση λεπτομερών ιδιοτήτων.

solution img
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΩΝ & ΓΛΩΣΣΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρέχει ένα ζωτικό εργαλείο για την επικοινωνία μεταξύ των τομέων της μελέτης και της αγοράς και με τη βάση δεδομένων που καλύπτει τα υλικά από 74 χώρες, προμηθευτές από όλο τον κόσμο, καθώς και μια πλατφόρμα που είναι διαθέσιμη σε 26 γλώσσες, η Total Materia παρέχει την ολοκληρωμένη λύση.

Βασικά οφέλη

Ανοίγει νέες ευκαιρίες για μείωση κόστους και προμήθεια υλικών. Φέρνει κοντά τον σχεδιασμό στην προμήθεια. Συνδέει υλικά με προμηθευτές, βοηθώντας στην αποφυγή δαπανηρών σφαλμάτων και στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.