Vlastnosti oceli

Vzhledem k tomu, jaké vlastnosti má ocel, se stává možná i nejdůležitějším strojírenským a stavebním materiálem na světě.

Nejvýznamnějšími vlastnostmi oceli jsou skvělá tvárnost a odolnost, dobrá pevnost v tahu, mez kluzu a dobrá tepelná vodivost. Nejdůležitější vlastnost nerezové oceli je její odolnost proti korozi.

Při výběru materiálu pro konkrétní uplatnění, si inženýři musí být jisti, že bude vhodný pro podmínky zatížení a ekologické výzvy. Pochopení a kontrola vlastností materiálů je proto zásadní. Mechanické vlastnosti oceli mohou být pečlivě kontrolovány prostřednictvím výběru vhodného chemického složení, tepelného zpracování, které vedou k její finální mikrostruktuře.

Slitiny a tepelné zpracování používané při výrobě oceli se liší v různých hodnotách a síle a testování musí být provedeno pro stanovení konečných vlastností oceli a zajištění dodržování příslušných norem.

Existuje mnoho měřících systémů používaných k definování vlatností dané oceli. Například, mez kluzu, tažnost a tuhost se stanoví podle zkoušky v tahu. Pevnost je měřena rázovou zkouškou, tvrdost je určována měřením odporu k průniku do povrchu pevného objektu.

Zkouška tahem je metoda hodnocení strukturální reakce oceli působící zatížení, přičemž výsledky byly vyjádřeny jako vztah mezi napětím a deformací. Vztah mezi napětím a deformací je míra pružnosti materiálu, a tento poměr se označuje jako Youngův modul. Vysoká hodnota Youngova modulu je jednou z nejvíce rozlišujících vlastností oceli; To je v rozmezí 190 až 210 GPa, což je přibližně trojnásobek hodnoty pro hliník.

Fyzikální vlastnosti oceli jsou spojeny s fyzikýlními vlastnostmi materiálu, jako je hustota, tepelná vodivost, modul pružnosti, poisson´s ratio, atd.. Některé typické hodnoty fyzikálních vlastností oceli jsou:

  • hustota ρ = 7.7 ÷ 8.1 [kg/dm3]
  • modul pružnosti E=190÷210 [GPa]
  • Poisson’s ratio ν = 0.27 ÷ 0.30
  • tepelná vodivost κ = 11.2 ÷ 48.3 [W/mK]
  • tepelná roztažnost α = 9 ÷27 [10-6 / K]


Total Materia databáze přináší globální vlastnosti a je spojena do jedné databáze umožňující vyhledávání. Rychlý a snadný přístup k mechanickým vlastnostem, chemickému složení, mezinárodním tabulkám pro vzájemné odkazy poskytuje uživatelům nebývalé množství informací. Klikněte na níže uvedené tlačítko a vyzkoušejte si databázi Total Materia.

Hledání ocelových vlastností v Total Materia

Můžete rychle a snadno vyhledat více než 15 000 000 vlastností oceli a nerezové oceli, vlastnosti záznamenané podle označení, země / standardu, typu standardního čísla, chemického složení, mechanických vlastnosti, jiných vlastnosti, nebo jakýkoli kombinací těchto kritérií. Pojďme se například podívat na německé nerezové oceli a jejích materiálové vlastnosti, které musí mít CR> 10%, Ni a V> 0,2%, pevnost v tahu nad 650 MPa, dopad přes 30 J, a musí být vhodné pro použití při vysokých teplotách.

Klikněte na Pokročilé vyhledávání na hlavní obrazovce, dále vyberte Německo/DIN v zemi/seznam norem, v seznamu materiálu nerezovou ocel, zkontrolujte vlastnosti při vysokých teplotách a zadejte požadované vlastnosti oceli a slitinových prvků. Takhle vyhledáte kombinované vlastnosti nerezové oceli.

Ocelové vlastnosti: příklad kombinovaných vlastností oceli, hledání podle složení, mechanických a vysokoteplotních vlastnosti

Ocelové vlastnosti: příklad kombinovaných vlastností oceli, hledání podle složení, mechanických a vysokoteplotních vlastnosti.

Zobrazí se obrazovka s výsledky. Klikněte na ocel ze seznamu vyhodnocení jejích vlastnosti, budeme se bavit o prvním místě - 1.4922

Po kliknutí na materiál se zobrazi seznam podskupin. V Total Materia se termín "podskupina" vztahuje na standardní specifikace které definují ocelové vlastnosti.V tomto případě je vybrána specifikace DIN 17175. Všimněte si, že vlastnosti materiálu definovaných rozdílnými specifikacem se mohou značně lišit.

Vlastnosti oceli: příklad vlastností německé oceli 1.4922

Vlastnosti oceli v rámci Total Materia databáze obsahují složení, cross-referenční tabulky, mechanické vlastnosti, fyzikální vlastnosti, a dokonce i tečení a únavové vlastnosti. Klikněte na příklad níže, abyste jej zvětšili.

Ocelové vlastnosti:Chemické složení oceli 1.4922. Klikněte na obrázek pro jeho zvětšení
Ocelové vlastnosti:cross-referenční tabulky pro ocel 1.4922. Klikněte na obrázek pro jeho zvětšení
Ocelové vlastnosti: Mechanické vlastnosti oceli 1.4922. Klikněte na obrázek pro jeho zvětšení