คุณสมบัติเหล็ก

หากพูดถึงคุณสมบัติของวัสดุ จะพบว่าเหล็กเป็นวัสดุที่มีความสำคัญทางด้านวิศวกรรม และการก่อสร้างมากที่สุดในโลก

คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของเหล็กก็คือความสามารถในการขึ้นรูปได้ และความทนทานที่ยอดเยี่ยม รวมทั้งยืดหยุ่นได้ดี, มีค่าจุดคราก และการนำความร้อนที่ดี ตลอดจนคุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่มีในเหล็กกล้าไร้สนิม นั้นคือความทนทานต่อการกัดกร่อน

เมื่อทำการเลือกวัสดุไปใช้ในงานที่จำเพาะเจาะจงแล้ว วิศวกรต้องมีความมั่นใจในความเหมาะสมของ สภาวะการรับแรง และความทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ และนี่คือหัวข้อที่อยู่ในการบริการของเรา ความเข้าใจ และการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุให้ได้นั้นเป็นสิ่งจำเป็น คุณสมบัติทางกลของเหล็กสามารถทำการควบคุมได้โดยอาศัยการเลือก chemส่วนประกอบทางเคมี ที่เหมาะสม, กระบวนการ และกระบวนการอบร้อน หรือจนถึงการตรวจสอบโครงสร้างระดับจุลภาค

อัลลอยด์ และกระบวนการอบร้อนถูกใช้ในการผลิตเหล็ก ผลที่ได้นั้นจะมีความแตกต่างกันทั้งค่าคุณสมบัติ และความแข็งแกร่ง ส่วนในการทดสอบนั้นต้องดำเนินการทดสอบไปจนถึงคุณสมบัติสุดท้ายของเหล็ก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ

มีระบบการวัดอยู่หลายรูปแบบที่ใช้ในการระบุคุณสมบัติของเหล็ก ตัวอย่างเช่น จุดคราก, ความอ่อน และความแข็งตึง สามาหาหาได้โดยใช้การทดสอบแรงดึง ความเหนียวสามารถวัดค่าได้โดยใช้การทดสอบอิมแพ็ค ส่วนค่าความแข็ง สามารถหาได้โดยวัดจากความต้านทานในการเจาะพื้นผิวของวัสดุแข็ง

การทดสอบแรงดึง เป็นวิธีการในการประเมินผลตอบสนองของโครงสร้างของเหล็ก เมื่อได้รับโหลด ซึ่งผลลัพธ์จะแสดงในค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ความเค้น และความเครียด โดยที่ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ความเค้น และความเครียด สามารถวัดได้จากช่วงยืดหยุ่นของวัสดุ และอัตราส่วนโมดูลัสของยัง ค่าโมดูลัสของยังที่สูงนั้น จะแสดงถึงความแตกต่างของคุณสมบัติเหล็ก ซึ่งจะอยู่ในช่วง 190-210 GPa และมีค่าเป็นสามเท่าของอลูมิเนียม

คุณสมบัติทางกายภาพของเหล็กจะมีความเกี่ยวพันธ์กับลักษณะทางกายภาพของวัสดุ เช่น ความหนาแน่น, สภาพการนำความร้อน, โมดูลัสของสภาพยืดหยุ่น, อัตราส่วนของปัวซอง, อื่นๆ ค่าโดยทั่วไปขอคุณสมบัติทางกายภาพของเหล็กได้แก่:

  • ความหนาแน่น ρ = 7.7 ÷ 8.1 [kg/dm3]
  • โมดูลัสของสภาพยืดหยุ่น E=190÷210 [GPa]
  • อัตราส่วนของปัวซอง ν = 0.27 ÷ 0.30
  • สภาพการนำความร้อน κ = 11.2 ÷ 48.3 [W/mK]
  • สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน α = 9 ÷27 [10-6 / K]


ฐานข้อมูลของ Total Materia และรวดเร็วในการเข้าถึงคุณ สมบัติทางกล, ส่วนประกอบทางเคมี, ตารางตัวอ้างอิงโยง และอื่นๆ ที่ได้เตรียมไว้ให้กับผู้ใช้งานด้วยข้อมูลจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อทดลองใช้งานฐานข้อมูลของ Total Materia

Total Materia ค้นหาโดยใช้คุณสมบัติของเหล็ก

คุณสามารถค้นหาข้อมูลคุณสมบัติของเหล็กมากกว่า 15,000,000ได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว รวมถึงข้อมูลคุณสมบัติของเหล็กกล้าไร้สนิม โดยการใช้ชื่อ, ประเทศ/มาตรฐาน, ชนิด, หมายเลขมาตรฐาน, ส่วนประกอบทางเคมี, คุณสมบัติทางกล และคุณสมบัติอื่นๆ หรือจะใช้เกณฑ์ต่างร่วมกันก็ได้ ตัวอย่างเช่น ต้องการดูข้อมูลเหล็กกล้าไร้สนิมของเยอรมัน และต้องมีคุณสมบัติดังนี้ Cr > 10%, Ni และ V > 0.2%, ค่าความเค้นดึงมากกว่า 650 MPa, อิมแพ็คมากกว่า 30 J และต้องเหมาะกับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง

คลิกค้นหาขั้นสูงจากหน้าหลัก ต่อมาให้เลือก Germany/DIN ในรายการ ประเทศ/มาตรฐาน เลือก Stainless Steel ในรายการ ประเภทวัสดุ เลือกคุณสมบัติอุณหภูมิสูง และใส่ข้อมูลคุณสมบัติของเหล็กที่ต้องการ และส่วนประกอบของอัลลอยด์ ซึ่งจะทำให้ช่วยหาคุณสมบัติของเหล็กกล้าไร้สนิมอื่นๆทีใกล้เคียงได้

คุณสมบัติเหล็ก: ตัวอย่างคุณสมบัติของเหล็กผสม ค้นหาโดยส่วนประกอบ และคุณสมบัติทางกล

หน้าผลการค้นหาจะปรากฏขั้น เลือกคลิกวัสดุจากรายการที่แสดง เพื่อดูรายละเอียดคุณสมบัติของโลหะ ในตัวอย่างนี้เราเลือก 1.4922

Steel properties: Result list of the steel properties search

หลังจากที่คลิกเลือกวัสดุแล้ว รายชื่อกลุ่มย่อยจะปรากฏ ใน Total Materia กลุ่มย่อย จะอ้างอิงรายละเอียดมาตรฐานที่กำหนดคุณสมบัติเหล็ก ในกรณีนี้เราเลือก DIN 17175 และโปรดสังเกตว่าข้อกำหนดคุณสมบัติจะเป็นไปตามข้อมูลจำเพาะที่อาจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

คุณสมบัติเหล็ก: ตัวอย่างคุณสมบัติเหล็กของเยอรมัน German steel 1.4922

คุณสมบัติเหล็กของวัสดุชนิดนี้ในฐานข้อมูลของ Total Materia ประกอบด้วย ส่วนประกอบ, ตารางตัวอ้างอิงโยง, คุณสมบัติทางกล, คุณสมบัติทางกายภาพ, การคืบ และคุณสมบัติความล้า คลิกที่ตัวอย่างด้านล่างเพื่อขยาย

คุณสมบัติเหล็ก: ส่วนประกอบทางเคมีของเหล็ก 1.4922 คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
คุณสมบัติเหล็ก: ตารางตัวอ้างอิงโยงของเหล็ก 1.4922 คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
คุณสมบัติเหล็ก: คุณสมบัติทางกลของเหล็ก 1.4922 คลิกที่ภาพเพื่อขยาย