Stålegenskaper

På grunn av sine materielle egenskaper er stål kanskje det viktigste ingeniør- og konstruksjonsmaterialet i verden.

De viktigste egenskapene til stål er god formbarhet, holdbarhet, god strekkfasthet og flytespenning samt at det er en god strømleder. I tillegg til disse egenskapene er de viktigste egenskapene til rustfritt stål dens bestandighet mot korrosjon.

Når man skal velge et materiale for et spesifikt formål, er det viktig å være sikker på at den vil tåle lasttilstanden samt påvirkning fra miljøet rundt. Å kunne forstå og kontrollere materialegenskaper er derfor helt essensielt. De mekaniske egenskapene til stål kan endres gjennom nøyaktig endring av den kjemiske komposisjonen, prossesering og varmebehandling som fører til den endelige mikrostrukturen

Legeringene og varmebehandlingene brukt under produksjon av stål fører til ulike egenskapsverdier og styrker. Dette gjør at omfattende testing må gjøres for å bestemme de endelige egenskapene, og sikre overensstemmelse med de respektive standardene.

Det er mange målingssystemer brukt for å definere egenskapene til et gitt stålmateriale. For eksempel kan flytespenning, duktilitet og stivhet bestemmes ved hjelp av strekktester. Seigheten bestemmes ved kræsjtester; hardheten finnes ved å måle penetreringsresistansen til overflaten med et hardt objekt.

Strekktesting er en metode for å evaluere konstruksjonsresponsen til stål ved ulike lasttilfeller. Resultatene vises ved sammenhengen mellom spenning og tøyning. Forholdet mellom spenning og tøyning er et mål på elastisiteten til et materiale, og blir også kalt for elastisitetsmodulen. En høy elastisitetsmodul er en av de viktigste egenskapene til stål: den ligge vanligvis et sted mellom 190-210 GPa, som er omtrentlig tre ganger mer enn for aluminium.

De fysiske egenskapene til stål er blant annet tetthet, varmeledningsevne, elastisitetsmodul, tverrkontradiksjonstall etc. Noen fysiske verdier for stål er:

  • Tetthet ρ = 7.7 ÷ 8.1 [kg/dm3]
  • Elastisitetsmodul E = 190÷210 [Gpa]
  • Tverrkontradiksjonstallet ν = 0.27 ÷ 0.30
  • Varmeledningsevne κ = 11.2 ÷ 48.3 [W/mK]
  • Termisk utvidelseskoeffisient α = 9 ÷27 [10-6 / K]


Total Materia databasen bringer sammen globale metallegenskaper i en integrert og søkbar database. Enkel og rask tilgang til mekaniske egenskaper, kjemisk komposisjon, kryssreferansetabeller, og mer gir brukeren en enestående mengde informasjon. Trykk på knappen under for å prøv Total Materia databasen.

Total Materia søk utifra stålegenskaper

Du kan raskt og enkelt søke på over 15,000,000 stålegenskaper (inkludert rustfritt stål) utifra betegnelse, land/standarder, type, standardnummer, kjemisk komposisjon, mekanisk komposisjon andre egenskaper eller en kombinasjon av de. La oss se på tysk rustfritt stål og dens materielle egenskaper, som må være Cr> 10%, Ni > 0.2%, strekkfasthet på over 650 Mpa, påvirkning 30 J, og må være egnet for bruk i høye temperaturer.

Trykk på Avansert søk fra hovedvinduet. Velg deretter Tyskland/DIN i land/standard listen, rustfritt stål i materialgruppen samt legering. Dette vil søke for de kombinerte egenskapene til rustfritt stål.

Stålegenskaper: Eksempel på søk av kombinerte stålegenskaper ved komposisjon, makaniske- og høy-temperaturegenskaper

Søkeresultatene dukker så opp på skjermen. Trykk på et rustfritt stål fra listen for å se dens egenskaper. Vi vil se nærmere på DIN 1.4922

Stålegenskaper: Resultatliste til søket

Etter du har trykket på materialet vil en liste med undergrupper dukke opp. I Total Materia betyr undergrupper standardspesifikasjonene som definerer stålegenskapene; i dette tilfellet blir spesifikasjonen DIN 17175 valgt. Legg merke til at materialegenskapene definert i henhold til spesifikasjonene kan variere betydelig.

Stålegenskaper: Eksempel på egenskaper til tyske 1.4922

Stålegenskaper i Total Materia databasen inkluderer komposisjon, kryssreferansetabeller, mekaniske egenskaper, fysiske egenskaper og til og med deformasjons- og utmattingsdata. Trykk på eksemplene under for å forstørre dem.

Stålegenskaper: Den kjemiske komposisjonen til ståltypen 1.4922. Trykk på bildet for å forstørre det.
Stålegenskaper: Kryssreferansetabell for ståltype 1.4922. Trykk på bildet for å forstørre det
Stålegenskaper: De mekaniske egenskapene til ståltype 1.4922. Trykk på bildet for å forstørre det