Stålekvivalenter

Økende internasjonal handel, global sourcing, produksjon og prosjektering har ført til et økende behov for kunnskap om ulike internasjonale stålspesifikasjoner.

På grunn av at standarder ikke er ekvivalente og utskiftbare (for eksempel europeiske, amerikanske og japanske standarder) må man ta i betraktning mange ulike faktorer når man skal finne materialer.

Komposisjon, produksjonsmetode, behandlingsmetode, produktform, mekaniske og fysiske egenskaper er hovedfaktorene som bestemmer graden av ekvivalenthet. Tilleggsfaktorer som deoksidasjonsmetode, herdbarhet, korrosjon og varmebestandighet med mer, kan også ha stor innvirkning på graden av likhet og postensiell utbyttbarhet.

Stålekvivalenter fra rundt om i verden er vanligvis gruppert på bakgrunn av kjemisk komposisjon og til en viss grad mekaniske egenskaper. Kryssreferansetabeller av ekvivalente ståltyper kommer ofte med anbefalinger av standardutviklende organisasjoner (SDOer); Anbefalinger fra SDOer er hovedkilden for kryssreferansetabellene av ekvivalente stålmaterialer i Total Materia.

Til og med når informasjonen kommer fra SDO-anbefalinger kan ekvivalente ståltyper variere med tanke på kjemisk sammensetning, flytespenning og strekkfasthet. Dette betyr at de ikke er absolutt ekvivalente, og man må utføre nøye undersøkelser for å finne ut om man kan bytte ut med en ekvivalent.

Det er viktig å forstå at tolkning av ekvivalente ståltyper potensielt kan være en veldig skjør og feil-utsatt prosess som er veldig avhengig av omstendighetene, som varmebehandling, leveringstilstand, driftsforholdene osv. I tillegg er antall mulige kriterier for sammenligning, og en kombinasjon av disse, veldig høy. Som en konsekvens av dette kreves det nøye undersøkelser av spesifikasjoner av et kvalifisert team for å definere ekvivalenter. Mesteparten av spesifikasjonene er komplekse dokumenter som ikke lar seg komprimere til et fåtall linjer.

Med disse begrensningene i bakhodet er det klart at søking og evaluering av kryssreferanse-ekvivalenter for et materiale blir forbedret gjennom å ha så mye som mulig data, lett tilgjengelig i en søkbar relasjonsdatabase. Total Materia databasen inneholder de mest omfattende verktøyene, ressursene, algoritmene og rå-data til å støtte denne prosessen.

Total Materia sin tilnærming for å presentere kryssreferanser og ekvivalente materialkandidater kan bli sett på som en rekke grupper som beveger seg fra den selvinnlysende «Identisk»-gruppen, til mer tvetydige «Smart Cross»-gruppen. Se sidefeltet for å lære mer om metodene som brukes for å identifisere og vise kryssreferanseresultat.
Total Materia databasen bringer sammen globale metallegenskaper i en integrert og søkbar database. Enkel og rask tilgang til mekaniske egenskaper, kjemisk komposisjon, kryssreferansetabeller, og mer gir brukeren en enestående mengde informasjon. Trykk på knappen under for å prøv Total Materia databasen.

Hvordan Total Materia hjelper deg med å finne stålekvivalenter?

For å tilby en enda bedre og mer presis kryssreferanse av metallegeringer fra hele verden, har Total Materia nå gitt muligheten for kategorisering av ekvivalenter og likheter. Denne unike funksjonaliteten lar deg se flere kandidater for ekvivalente metaller samtidig som den gir informasjon om graden av likhet, samt en innledende indikasjon på påliteligheten til informasjonskilden:

  • Alle - Viser alle potensielle ekvivalentene sammen
  • Identisk - materialer som er eksplisitt definert som ekvivalenter av SDOer (indikerer vanligvis en navneendring/erstatning).
  • Offisiell – Ekvivalenter gitt av SDOer gjennom deres standarder
  • Komposisjon – Legeringer som har 100% identisk kjemisk komposisjon
  • Implisitt – Ekvivalente metaller definert via transitive relasjoner (hvis A = B og B = C, så er A = C)
  • Annet – Kryssreferanse av metall fra produsentkataloger, bøker, brosjyrer, analyser publisert på internett etc.
  • SmartCross - Total Materia sitt egenutviklede verktøy for kryssreferanse, basert på fuzzy-set og metallurgisk ekspertise.

Trykk på bildet for å forstørre det

All

Eksempel på alle ekvivalenter

Identisk

Eksempel på identiske materialer

Offisiell

Eksempel på offisielle ekvivalenter

Komposisjon 100%

Eksempel på materialer med identisk kjemisk komposisjon

Implisitt

Eksempel på implisitte ekvivalenter

Andre kilder

Eksempel på ekvivalenter fra andre kilder

SmartCross

Eksempel på ekvivalenter funnet av SmartCross