Teräsvastineet

Lisääntyvä kansainvälinen kauppa sekä globaali hankinta, tuotanto ja insinöörityö ovat johtaneet kasvavaan tarpeeseen ymmärtää paremmin erilaisia kansainvälisiä terässpesifikaatioita.

Koska standardit , kuten eurooppalainen, yhdysvaltalainen ja japanilainen standardi, eivät ole vastaavia tai keskenään vaihtokelpoisia, teräksen vastaavuuden toteaminen vaatii huolellista harkintaa ja useiden tekijöiden huomioonottamista.

Päätekijät vastaavuuden arvioinnissa ovat kemiallinen koostumus, tuotantomenetelmä, viimeistelymenetelmä, tuotteen muoto sekä mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet. Myös lisätekijät, kuten deoksidaatiomenetelmä, karkenevuus sekä korroosion- ja kuumuudenkestävyys voivat vaikuttaa merkittävästi teräksien vastaavuuteen ja mahdolliseen vaihtokelpoisuuteen.

Kansainväliset teräsvastaavuudet luokitellaan yleensä kemiallisen koostumuksen ja jossain määrin mekaanisten ominaisuuksien perusteella. Vastaavien teräksien ristiviittaustaulukot rakentuvat usein standardeja ylläpitävien organisaatioiden (SDO) suositusten pohjalle. Myös Total Materiassa SDO:iden suositukset ovat teräsvastaavuuksien ristiviittaustaulukoiden ensisijainen lähde.

Vaikka teräkset nimettäisiin vastaaviksi SDO:iden suosituksissa, niiden kemialliset ominaisuudet, veto- ja myötölujuus ja fysikaaliset ominaisuudet eivät välttämättä ole tismalleen samoja. Näin ollen ne eivät ole täysin vastaavia, ja yhden vaihtaminen toiseen vaatii huolellista harkintaa.

On tärkeää ymmärtää, että kahden teräksen vastaavuuden arviointi on erittäin vaativa ja mahdollisesti virhealtis prosessi. Se on erittäin riippuvainen nimenomaisesta tapauksesta, kuten lämpökäsittelystä, toimitusmuodosta, käyttöolosuhteista jne. Lisäksi, kuten yllä mainitaan, mahdollisia vertailussa käytettäviä kriteereitä on paljon ja niiden yhdistelmiä siten vielä enemmän. Näin ollen teräsvastaavuuksien määrittäminen vaatii pätevien ammattilaisten tekemää huolellista spesifikaatioiden tutkimusta. Suurin osa spesifikaatioista on monimutkaisia dokumentteja, joita ei voi tiivistää muutamaan riviin tekstiä.

Nämä rajoitukset huomioidessa on selvää, että tietyn materiaalin vastaavuuksien etsimistä ja arviointia auttaa huomattavasti, mikäli saatavilla on mahdollisimman paljon tietoa haettavassa ja suhteellisessa tietokannassa. Total Materia -tietokanta tarjoaa kattavimman valikoiman työkaluja, algoritmeja ja raakadataa hakuprosessin tukemiseen.

Total Materian lähestymistapa ristiviittauksiin ja materiaalivastaavuuksiin voidaan visualisoida kategorioiden jatkumona, joka siirtyy suoraviivaisesta "Identtisestä" monitulkintaisempaan mutta usein näkemykselliseen "Smart Crossiin". Katso sivupalkki saadaksesi tietää lisää ristiviittaustulosten tunnistamis- ja esittämismenetelmästä.
Total Materia-tietokanta yhdistää globaalien metallien ominaisuudet yhdeksi haettavaksi tietokannaksi. Nopea ja helppo pääsy mekaanisiin ominaisuuksiin, kemiallisiin koostumuksiin, ristiviittaustaulukoihin ynnä muihin tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden päästä hyödyntämään ennennäkemätöntä tietomäärää. Klikkaa alla olevia painiketta kokeillakseksi Total Materia -tietokantaa.

Miten Total Materia auttaa löytämään teräsvastaavuuksia?

Tarjotakseen parempia ja tarkempia kansainvälisten metalliseosten ristiviittauksia Total Materia luokittelee vastaavuudet ja samankaltaisuudet. Tämä uniikki ominaisuus mahdollistaa useampien metallivastaavuusvaihtoehtojen tarkastelemisen sekä antaa samanaikaisesti tietoa niiden samakaltaisuuden asteesta ja alkuperäisen tietolähteen luotettavuudesta:

  • Kaikki -Näyttää kaikki mahdolliset vastaavuudet
  • Identtinen - Materiaalit, jotka SDO:t ovat selkeästi määritelleet identtisiksi (useimmiten viittaa nimen muuttamiseen/vaihtamiseen)
  • Virallinen – Teräsvastaavuudet, jotka SDO suoraan määrittelee standardeissaan
  • Koostumus – Seokset, joilla on 100% identtinen kemiallinen koostumus
  • Epäsuora – Teräsvastaavuudet, jotka on määritelty siirtymämuodossa (Jos A = B ja B = C, niin A = C, ja B on siirtymävastaavuus)
  • Muut – Teräksien ristiviittauksia tuottajien katalogeista, kirjoista, esitteistä, Internetissä julkaistuista analyyseistä jne.
  • SmartCross - Total Materian patentoitu ristiviittaustyökalu, joka perustuu sumeisiin joukkoihin ja metallurgian asiantuntemukseen

Klikkaa alla olevia esimerkkejä suurentaaksesi ne.

Kaikki

Esimerkki kaikista vastaavuuksista

Identtinen

Esimerkki identtisistä materiaaleista

Virallinen

Esimerkki virallisista vastaavuuksista

Koostumus 100%

Esimerkki materiaaleista, joilla on identtinen kemiallinen koostumus

Epäsuora

Example if Implicit equivalences

Other Sources

Esimerkki epäsuorista vastaavuuksista

SmartCross

Esimerkki SmartCrossin laskemista vastaavuuksista