ส่วนประกอบเหล็ก

เหล็กประกอบไปด้วยแร่เหล็ก และธาตุอื่นๆ เช่น คาร์บอน, แม็กนีเซียม, ฟอสฟอรัส, ซัลเฟอร์, นิกเกิล, โครเมียม และอื่นๆ

รูปแบบต่างๆในส่วนประกอบของเหล็ก ทำให้เกรดเหล็ก และคุณสมบัติเหล็กที่หลายหลายนั้นมีความน่าเชื่อถือ

แร่เหล็กเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของเหล็ก โดยเมื่อทำการผสมคาร์บอน 2.1% กับแร่เหล็ก จะทำให้ได้อัลลอยด์ที่มีชื่อเรียกว่า "เหล็ก"

ธาตุแต่ละชนิดจะถูกเพิ่มเข้าไปเพื่อเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของเหล็ก โดยทำให้เกิดคุณสมบัติใหม่ๆกับเหล็ก และนำไปทำปฏิกิริยาในกระบวนการผลิต รูปแบบต่างๆในส่วนประกอบของเหล็ก ทำให้เกรดเหล็ก และคุณสมบัติเหล็กที่หลายหลายนั้นมีความน่าเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น ส่วนประกอบของเหล็กที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง และ/หรือ สภาพยืดหยุ่น และยังมีส่วนช่วยในการวางแผนการใช้จ่ายเงินในการลงทุนได้อย่างคุ้มค่า รวมถึงได้วิธีการตรงในกระบวนการอบร้อน

นอกเหนือจากธาตุอัลลอยด์, ส่วนประกอบเหล็ก รวมถึงสิ่งสกปรกต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตวัตถุดิบ เช่น เศษโลหะ หรือโลหะร้อน โดยปกติส่วนประกอบที่สกปรกจะมีน้อยอยู่แล้ว และไม่นำมาคิดในการหาค่าคุณสมบัติของเหล็กฐานข้อมูลของ Total Materia และรวดเร็วในการเข้าถึงคุณ สมบัติทางกล, ส่วนประกอบทางเคมี, ตารางตัวอ้างอิงโยง และอื่นๆ ที่ได้เตรียมไว้ให้กับผู้ใช้งานด้วยข้อมูลจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อทดลองใช้งานฐานข้อมูลของ Total Materia

Total Materia ค้นหาโดยส่วนประกอบทางเคมี

ค้นหาวัสดุจากฐานข้อมูลที่มีอัลลอยด์มากกว่า 350,000 ชนิด ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ตัวอย่างเช่น ดูที่อัลลอยด์ของญี่ปุ่นที่ประกอบด้วยส่วนประกอบทางเคมีดังนี้: C 0.15 – 0.26; Si < 0.35; Mn < 1.5; P < 0.035; S < 0.040; Mo 0.4 – 0.6

คลิก''ค้นหาขั้นสูง"ที่หน้าหลัก ต่อมาเลือก Japan/JIS ในรายการประเทศ/มาตรฐาน

ส่วนประกอบเหล็ก: ตัวอย่างการค้นหาวัสดุที่เป็นเหล็กโดยใช้ส่วนประกอบทางเคมี

ในกลุ่มส่วนประกอบทางเคมี คลิกพารามิเตอร์ที่รู้ แล้วกรอกข้อมูลลงไป จากนั้นคลิกที่ลูกศรด้านขวามือ

ส่วนประกอบเหล็ก: ใส่ธาตุในอัลลอยด์เพื่อค้นหาเหล็กโดยใช้ส่วนประกอบ

หน้าผลการค้นหาจะปรากฏขึ้น คุณสามารถคลิกที่วัสดุเพื่อดูรายละเอียดคุณสมบัติได้

ส่วนประกอบเหล็ก: รายการผลลัพธ์ของการค้นหาโดยใช้ส่วนประกอบของเหล็ก