Stålkomposisjon

Stål består av jern og andre elementer som karbon, mangan, fosfor, svovel, nikkel krom og mer.

Ulikheter i stålkomposisjoner sørger for ett stort mangfold av ståltyper og stålegenskaper.

Jern er hovedkomponenten i stål. Stål er jern med opp til 2.1 % karboninnhold.

For hvert element som blir lagt til den grunnleggende stålkomposisjonen, endrer stålets egenskaper seg. Disse tilleggene og variasjonene i stålkomposisjonen fører til mange ulike ståltyper og stålegenskaper. For eksempel kan en god stålkomposisjon føre til økt styrke og seighet, og kan muliggjøre bruken av kostnadseffektiv varmebehandling.

Ved siden av legeringselement, inneholder stål så godt som alltid små urenheter, som blant annet kommer fra råmaterialer. Generelt sett holdes graden av urenhet såpass lav at den ikke vil være ødeleggende for stålegenskapene.Total Materia databasen bringer sammen globale metallegenskaper i en integrert og søkbar database. Enkel og rask tilgang til mekaniske egenskaper, kjemisk komposisjon, kryssreferansetabeller, og mer gir brukeren en enestående mengde informasjon. Trykk på knappen under for å prøv Total Materia databasen.

Total Materia søk ved hjelp av kjemisk komposisjon

Å finne ett materiale i databasen, blant over 350,000 legeringer tar bare få sekunder. La oss se på japansk stål med følgende kjemisk komposisjon: C 0.15 – 0.26; Si < 0.35; Mn < 1.5; P < 0.035; S < 0.040; Mo 0.4 – 0.6.

Trykk på Avansert søk fra hovedvinduet, deretter Japan/JIS i land/standard feltet.

Stålkomposisjon: Eksempel på et stål-søk basert på kjemisk komposisjon

Innenfor «kjemisk komposisjon» gruppen velger du alle de kjente parametrene, fører inn verdier og trykker på høyrepilen.

Stålkomposisjon: Føre inn legeringselement for stål-søk fra komposisjon

Søkeresultatet dukker så opp, og du kan ganske enkelt trykke på et materiale for å se detaljerte egenskaper.

Stålkomposisjon: Resultatliste fra stål-søk på komposisjon