Stål Ekvivalenter

Ökad internationell handel, globala inköp, tillverkning och ingenjörskonst har ökat behovet av att tydligt förstå olika internationella stålspecifikationer.

På grund av det faktum att standarder inte är likvärdiga och utbytbara, exempelvis europeiska, amerikanska och japanska standarder, krävs ett noggrant övervägande av flera faktorer för att bestämma vilka stålsorter som är likvärdiga.

De viktigaste faktorerna för att uppskatta metallers ekvivalens omfattar kemisk sammansättning, tillverkningsmetod, efterbehandling, produktform samt mekaniska och fysikaliska egenskaper. Ytterligare faktorer som deoxidationsmetod, härdbarhet, korrosions och värmebeständighet liksom andra egenskaper kan också ha betydande inflytande på ståls likvärdighet och ersättningspotential.

Stål ekvivalenter från hela världen grupperas vanligtvis baserat på kemisk sammansättning och, i viss utsträckning, mekaniska egenskaper. Korsreferenstabellernas ekvivalenta stål kommer ofta från standarder organisationer (SDO) rekommendationer. SDOs rekommendationer är den primära källan för korsreferenstabellerna av likvärdiga stål också i Total Materia.

Men även när rekommendationerna kommer från SDOs kan likvärdiga stål skilja sig åt med avseende på kemi, drag- och sträckgräns eller fysikaliska egenskaper. Detta innebär att de inte är helt likvärdiga och man måste överväga nogrannt om de kan ersätta varandra.

Det är viktigt att inse att en bedömning av två ståls likvärdighet är en mycket känslig och potentiellt felbenägen process som är starkt beroende på omständigheterna i varje enskilt fall; såsom värmebehandling, leveranstillstånd, driftsförhållanden med mera. Också, som framkom av ovan, antalet möjliga kriterier för jämförelse med tillhörande möjliga kombinationerna är väldigt många. Att definiera likvärdiga stål kräver således kvalificerad personal som undersöker specifikationerna noga. De flesta specifikationer är komplexa dokument som inte kan kondenseras ner till några få textrader.

Med dessa begränsningar i åtanke är det uppenbart att sökning och utvärdering av korsreferensers likvärdighet underlättas av att ha en stor mängd relevant information lätt tillgänglig i en sökbar relationsdatabas. Total Materia databas tillhandahåller en omfattande uppsättning verktyg, algoritmer och rådata för att stödja sökprocessen.

Total Materia sätt för att presentera korsreferenser och kandidater för likvärdiga material kan ses som ett kontinuum av kategorier, från "identisk" till den mera tvetydig men ofta insiktsfulla "Smart Cross". Granska sidofältet för att lära dig mera om metoden att identifiera och visa korsreferensresultat.
Total Materia databas samlar metallegenskaper från hela världen i en integrerad och sökbar databas. Snabb och enkel tillgång till de mekaniska egenskaperna, kemisk sammansättning, korsreferenstabeller , med mera ger användare en oöverträffad mängd information. Klicka på knappen nedan för att provkör Total Materia databas.

Hur hjälper Total Materia dig att hitta ekvivalenta stål?

För att ge ännu bättre och mer exakta korsreferenser för metallegeringar från hela världen, ger Total Materia nu kategorisering av ekvivalens och likhet. Denna unika funktion låter dig se fler kandidater för ekvivalenta metaller och samtidigt ge information om graden av likhet. Dessutom ges en första indikation av tillförlitligheten hos den ursprungliga informationskällan:

  • Alla - Visar alla potentiellt ekvivalenta material tillsammans
  • Identiska - Material som uttryckligen definieras som identiska av SDOs (Indikerar vanligtvis en namnändring/utbyte)
  • Officiella – Ekvivalenter som anges direkt av SDOs i deras standarders
  • Sammansättning – Legeringar som har 100% identisk kemisk sammansättning
  • Implicita – Ekvivalenta metaller som anges i en övergångsform (Om A = B och B = C, då är A = C där B är övergångsformen)
  • Andra Källor – Metallkorsreferenser från producenters kataloger, böcker, broschyrer, analyser publicerade på Internet etc.
  • SmartCross - Total Materia proprietära korsreferensverktyg, baserad på fuzzy materialset och metallurgisk expertis

Klicka på exemplen nedan för att förstora dem.

Alla

Exempel på alla ekvivalenter

Identiska

Exempel på identiska material

Officiella

Exempel på officiella ekvivalenter

Sammansättning 100%

Exempel på material med identisk kemisk sammansättning

Implicita

Exempel på implicita ekvivalenter

Andra Källor

Exempel på ekvivalenter från andra källor

SmartCross

Exempel på ekvivalenter beräknade av SmartCross