Stålegenskaper

Tack vare sina materialegenskaper är stål det kanske viktigaste konstruktions- och byggmaterialet i världen.

De viktigaste egenskaperna hos stål är stor formbarhet och hållbarhet, hög draghållfasthet och sträckgräns samt god termisk ledningsförmåga. Förutom dessa viktiga egenskaper är den mest karakteristiska hos rostfritt stål dess motståndskraft mot korrosion.

När man väljer ett material för en viss tillämpning måste ingenjörerna vara säkra på att det kommer att vara lämpligt för de belastningar och miljöer som det kommer att utsättas för under drift. Förståelse för och kontroll av materials egenskaper är därför viktigt. De mekaniska egenskaperna hos stål kan kontrolleras noggrant genom lämpligt val av kemisk komposition, bearbetning och värmebehandling vilket skapar dess slutliga mikrostruktur.

Olika legeringar och värmebehandlingar som används i produktionen av stål medför variationer i egenskaper och hållfasthet. För att fastställa de slutliga egenskaperna för ett stål, och säkerställa att respektive standard följs, måste det provas.

För att definiera egenskaperna hos ett givet stål används flera olika mätsystem. Till exempel bestämms sträckgräns, brotttöjning och styvhet genom dragprovningen. Seghet mäts genom slagprov och hårdhet bestäms genom att låta ett hårt föremål penetrera ytan och mäta avtrycket.

Dragprovning är en metod för att utvärdera den strukturella responsen hos stål under last där resultat uttrycks som ett förhållande mellan spänning och töjning. Förhållandet mellan spänning och töjning är ett mått på materialets elasticitet och detta förhållande kallas elasticitetsmodul. Ett av de mest utmärkande egenskaperna hos stål är en hög elasticitetsmodul som ligger i intervallet 190-210 GPa. Detta är ungefär tre gånger högre än för aluminium.

De fysikaliska egenskaperna hos ett stål såsom densitet, värmeledningsförmåga, elasticitetsmodul och tvärkontraktionsförhållandet beror på materialets uppbyggnad. Typiska värden är:

  • densitet ρ = 7.7 ÷ 8.1 [kg/dm3]
  • elasticitetsmodul E=190÷210 [GPa]
  • tvärkontraktionstalet ν = 0.27 ÷ 0.30
  • Värmeledningsförmåga κ = 11.2 ÷ 48.3 [W/mK]
  • Termisk expansion α = 9 ÷27 [10-6 / K]


Total Materia databas samlar metallegenskaper från hela världen i en integrerad och sökbar databas. Snabb och enkel tillgång till de mekaniska egenskaperna, kemisk sammansättning, korsreferenstabeller , med mera ger användare en oöverträffad mängd information. Klicka på knappen nedan för att provkör Total Materia databas.

Total Materia Sökning efter stålegenskaper

Du kan snabbt och enkelt söka bland 15,000,000 stålegenskaper efter beteckning, land/standard, typ, standardnummer, kemisk sammansättning, mekaniska egenskaper, andra egenskaper eller någon kombination av dessa kriterier. Till exempel, låt oss titta efter ett tyskt rostfritt stål och dess materialegenskaper. Stålet måste ha Cr> 10%, Ni och V> 0.2%, draghållfasthet över 650 MPa, slagseghet över 30 J och det måste vara lämpliga för användning i höga temperaturer.

Klicka på Avancerad Sökning i huvudfönstret. Välj sedan Tyskland/DIN i land/standard listan, rostfritt stål i listan för materialgrupp, markera rutan för egenskaper vid höga temperaturer och skriv in de efterfrågade stålegenskaperna och legeringsämnena. Sökningen sker nu efter de kombinerade egenskaperna hos detta rostfria stål.

Stålegenskaper: Exempel på kombinerade stålegenskaper, sökning på sammansättning, mekaniska och högtemperaturegenskaper

Sökresultsidan visas. Klicka på ett stål på listan för att granska dess egenskaper, här kommer vi att se närmare på den första positionen - 1.4922.

Stålegenskaper: resultat för sökningen med avseende på stålegenskaper

Efter att ha klickat på materialet visas en lista med undergrupper. I Total Materia avser termen "undergrupper" standardspecifikationerna som definierar stålets egenskaper, i detta fall väljs specifikationen DIN 17175. Observera att egenskaper som definieras enligt olika specifikationer kan skilja sig åt avsevärt.

Stålegenskaper: Exempel på egenskaper för tyskt stål 1.4922

Stålegenskaper inom Total Materia databas inkluderar sammansättning, korsreferenstabeller, mekaniska och fysikaliska egenskaper liksom kryp- och utmattningsegenskaper. Klicka på exemplen nedan för att förstora dem.

Stålegenskaper: Den kemiska sammansättningen för stål 1.4922
Stålegenskaper: korsreferenstabell för stål 1.4922
Stålegenskaper: Mekaniska egenskaper för stål 1.4922