SmartComp, โมดุลเสริมที่สามารถระบุวัสดุทั้งหมดได้อย่างชาญฉลาด โดยอาศัยส่วนประกอบทางเคมีที่สามารถหาได้จาก spectrometer หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ

ด้วยระบบเฉพาะของเรา Smartcomp จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการค้นคว้า การเพิ่มประสิทธิภาพของห้องทดลอง และการตรวจสอบงานในเชิงธุรกิจ ด้วยการระบุวัสดุ ให้รายละเอียดคุณสมบัติ รวมถึงการใช้ตัวอ้างอิงเชื่อมโยง และการเทียบเคียงข้อมูล ที่สามารถเข้าถึงได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีด้วยข้อมูลที่ครอบคลุมของวัสดุทั้งหมด

ความท้าทาย
  • การดำเนินการที่ซับซ้อนในการศึกษาและระบุวัสดุด้วยส่วนประกอบทางเคมีเพียงอย่างเดียวจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญอย่างมาก
  • การลดระยะเวลาในการค้นคว้าเพื่อระบุวัสดุนั้นๆ ซึ่งบางที่มันก็ศูนย์เปล่า
  • ลดค่าใช้จ่ายในการหาข้อมูล และมาตรฐานของวัสดุ
  • ลดปัญหาการการแก้ไขงานซ้ำๆ และเศษของเสียจากกระบวนการผลิต อันเป็นสาเหตุที่มาจากการระบุข้อมูลที่ผิดพลาด

แก้ไขปัญหา: Total Materia - SmartComp

เครื่อง spectrometers รุ่นใหม่สามารถคำนวณ และวิเคราะห์หาส่วนประกอบทางเคมีได้ในเวลาไม่กี่วินาที แต่คุณจะสามารถรู้ข้อมูลอื่นๆของวัสดุเช่น เกรด, origin, คุณสมบัติ และข้อมูลเทียบเคียงอื่นๆได้อย่างไร คุณสามารถหาค่าต่างๆเหล่านี้ได้ง่ายๆเพียงแค่ใส่ข้อมูลที่ได้จากเครื่อง spectrometers ลงไปใน SmartComp ของเรา คุณก็จะสามารถทราบข้อมูลวัสดุเกรดต่างๆจากทั่วโลกที่มีลักษณะทางเคมีเหมือนกันได้ โดยสิ่งนี้จะช่วยคุณในงานวิเคราะห์ และช่วยให้การทำงานในห้องทดลองมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างมาก

smart comp
solution img
ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะตัวที่ทำให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถืออย่างสูงสุด

SmartComp ถูกออกแบบมาให้คิดอย่างชาญฉลาด และลดระยะเวลาในการค้นคว้าให้เหลือเพียงไม่กี่วินาที การใช้ลักษณะเฉพาะของ SmartComp จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าปัญหาจากเรื่องธาตุ, ความไม่บริสุทธิ์ในวัสดุ จะไม่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการระบุวัสดุของเรา เพราะเราจะมองหาเฉพาะธาตุที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้งานเท่านั้น

solution img
ด้วยฐานข้อมูลวัสดุที่ใหญ่ที่สุด

แม้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากนักหากขาดแหล่งข้อมูลในการค้นหาข้อมูลและทำการเปรียบเทียบ SmartComp คือเครื่องมือที่รวบรวมฐานข้อมูลวัสดุทั้งหมด และทำให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้เพียงการใส่ข้อมูลส่วนประกอบทางเคมี และค้นหาจากวัสดุกว่า 350,000 ชนิด ที่คุณสามารถวางใจได้ว่าข้อมูลวัสดุที่พบจะไม่มีปัญหาต่อการใช้งาน

solution img
ตัวเลือกการระบุข้อมูลขั้นสูง

ทั้งหมวดค้นหามาตรฐาน และหมวดเพิ่มเติม การค้นหาด้วยโหมดการระบุวัสดุขั้นสูงจะสามารถหาข้อมูลเฉพาะที่เหมือนกับค่าที่คุณต้องการได้แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ซึ่งโหมดการใช้งานนี้จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในบางงานที่มีปัญหาเป็นพิเศษได้ อ้างอิงวัสดุ, โมดุลอื่นๆ, ค้นหาวัสดุเพื่อทำการตรวจสอบ spectrometers

solution img
มากกว่าการระบุวัสดุ

การค้นหาและระบุวัสดุอาจเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น Total Materia อนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลคุณสมบัติของวัสดุผ่านทางหน้าวัสดุที่ตรงตามคุณสมบัติได้โดยตรง และยังมีการแสดงรายละเอียดของรายการวัสดุเทียบเคียงรวมถึงคุณสมบัติของวัสดุเทียบเคียงแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ด้วยการเทียบค่าส่วนประกอบทางเคมี และคุณสมบัติทางกล โดยอาศัยตารางตัวอ้างอิงเชื่อมโยง และโมดุล SmartCross2

สิทธิประโยชน์

ประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายอย่างสูงสุดโดยการระบุข้อมูลวัสดุด้วยความเร็วสูง; เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจด้วยฟังชั่นการทำงานที่มีคุณภาพ และรับประกันผลการทดสอบวัสดุ; เหตุผลที่ดีย่อมช่วยให้ได้การตัดสินใจที่ถูกต้อง และรวดเร็ว