SmartComp är en tilläggsmodul från Total Materia, vilket möjliggör identifiering av metaller utifrån kemisk sammansättning som erhållits från en spektrometer eller annan analytisk källa.

Med hjälp av den patenterade SmartComp algoritmen ökas effektiviteten samt funktionaliteten hos laboratorie- och inspektionsverksamheten, samtidigt som tiden till forskning minskas. Effektiviteten samt funktionaliteten ökar genom att SmartComp tillåter snabb materialidentifiering med multikriterieanalys. Genom integrationen med Total Materia kan väsentliga informationen om verksamheten samt korsreferenser erhållas på bara några sekunder, samt om det behövs jämföras med andra alternativ.

Utmaningarna
  • Genomföra komplexa studier om materialidentifiering från endast kemisk sammansättning, vilket enbart en mycket erfaren expert skulle kunna göra
  • Reducerar tiden som skulle gå åt till forskning om materialidentifiering med tusentals timmar, forskning som ibland ändå är förgäves
  • Pressa ned höga kostnader i genom att arbeta med specifikationer samt standarder
  • Minskar omarbetningar samt mängden skrot i tillverkningsmiljön genom en effektiv identifiering av grundorsaken till anläggningsprocessfelet

Lösning: Total Materia - SmartComp

Den nya generationen spektrometrar kan generera en kemisk analys på bara några sekunder, men hur erhålles den andra kritiska informationen såsom kvalitet, ursprung, egenskaper samt ekvivalenser. Utgående från den kemiska analys som erhållits från spektrometer, kan identifiering av matchande kvaliteter från hela världen göras, vilket dramatiskt ökar användbarheten av analys och övergripande funktionalitet i laboratoriumet.

smart comp
Lösning img
EXPERTUTLÅTANDEN GENOM PATENTERAD TEKNIK

Design för att " tänka " som en expert, SmartComp genomför vad som skulle vara mycket tidskrävande manuella forskningsarbete på bara några sekunder. Med hjälp av en patenterad algoritm ser SmartComp till att problematiska fälla inslag av orenheter och spårämnen, för att istället fokusera på de viktigaste beståndsdelarna i materialet.

Lösning img
DRIVS AV DEN STÖRSTA DATABASEN FÖR METALLER

Även den bästa experten kan inte göra mycket utan en stort databibliotek för att kunna utföra sökning och jämförelser. SmartComp är därför integrerad med Total Materia databasen för att ha möjlighet att jämföra den kemisk analysen med uppgifter om sammansättningen för över 350,000 material, vilket garanterar upphittning av ett material som matchar en problemfri process.

Lösning img
AVANCERADE IDENTIFIKATIONSALTERNATIV

Förutom standardidentifieringsläge, erbjuder det avancerade expertläget en möjlighet att ställa in den relativa betydelsen av varje legeringselement var för sig, för att på så sätt erhålla matchande legeringar som kan vara mer lämplig för det specifika problemet. Referensmaterial är en annan modul, vilket underlättar upphittning av material vid kalibrering av spektrometrar.

Lösning img
FÖRUTOM MATERIELL IDENTIFIERING

Identifiera matchande material är endast en del av SmartComps användingsområden. Total Materia möjliggör direkt åtkomst från listan av olika material till att matcha materialegenskaper, vilket ger möjlighet till en mer detaljerad jämförelse för kandiderade material och deras egenskaper, inklusive sida vid sida jämförelse, och kombinerade jämförelse av kemisk sammansättning samt mekaniska egenskaper med hjälp av kors-referenstabeller och SmartCross2 modulen.

Fördelarna

Enorma tids-och kostnadsbesparingar genom höghastighetsmaterialidentifiering; stärkta affärskvalitetsfunktioner, från leverantörförsäkran till materialprovning; expertresonemang bidrar till att fatta rätt beslut, och snabbt!